Večer s knížkami nazvaný Noc s Andersenem prožívaly v České republice v pátek tisíce dětí. Některé v knihovnách, jiné ve škole. V Přerově nad Labem se rozhodli, že to bude noc pohádková a to přímo s pohádkami Václava Čtvrtka.

Z více než šedesáti dětí, které se akce zúčatnily, bylo kolem dvaceti těch nejmenších, které ještě navštěvují školku. Ty se kolem deváté hodiny už chystaly k spánku.

Zato školáci v tu dobu byli v plném proudu. "Vloni jsme dětem četli do půl druhé. Mysleli jsme si, že už všichni spí a vždycky se někdo ještě ozval, že poslouchá," vzpomněla na loňský ročník místostarostka Irena Gregárková coby velmi povedená Maková panenka.

Ve škole se nejen četlo, ale dokonce se také hrálo divadlo. Několik dětí se dalo dohromady s paní učitelkou a během dvou hodin nacvičily pohádku od Václava čtvrtka Jak ševci zavedli vojnu pro červenou sukni. Děti sice text četly, ale klobouk dolů za to, co dokázaly dát během zmíněných dvou hodin dohromady. navíc se všichni velmi dobře pobavili, včetně těch nejmenších.

V kolik hodin škola usnula, jsme se nedozvěděli, ale určitě to nebylo dřív než vloni.