Součástí projektu je i vzájemný výměnný pobyt pedagogických pracovníků. Mezi zajímavé diskusní problémy patřila letos problematika domácího násilí, volba prezidenta USA nebo kontroverzní téma – trest smrti.

„Američtí učitelé zvolili návštěvu naší školy, jelikož odborné střední školství je pro Američany velká neznámá. Odborná příprava na budoucí povolání se v USA posouvá až na pomaturitní studium a střední školy jsou zaměřeny všeobecně. Z tohoto důvodu si učitelé amerických High schools prohlíželi školu v Lysé velice pozorně,“ řekla učitelka Monika Fandáková. Navštívili ateliéry, dílny a v hlavní budově se pak setkali se studenty. Hosté byli nadšeni z řady specializací, které škola nabízí. Fotografovali si výtvarné práce grafiků a modely, které dovedně navrhují i realizují modeláři či operátoři oděvní výroby. A závěrečná módní přehlídka, kterou studenti připravili, byla příjemnou tečkou za náročným dnem amerických hostů.

Pozitivem amerického modelu školství byla například vybavenost škol či všestranná péče o studenty v době jejich vzdělávání i ve volném čase. „Školy tam vytvářejí určité zázemí, které často supluje i rodinu. Jednoznačným pozitivem českého školství byla pro Američany jeho odborná příprava na úrovni středoškolského vzdělávání,“ dodala Fandáková.