Zhruba před půl rokem vyhrál Nymburk výběrové řízení, ve kterém Středočeský kraj nabízel nymburskou nemocnici. Vedení města už od počátku tvrdilo, že nemocnici bude hledat strategického partnera či provozovatele. Mezi argumenty k takovému kroku bylo mimo jiné i to, že pokud by město nemocnici provozovalo samo, znamenalo by to velkou zodpovědnost a hlavně finanční rizika.

Zastupitelé – většinou z řad nezávislých sdružení zastoupených na radnici, však byli pro to, aby nemocnici provozovalo samo město. Hlavním motivem prý bylo urychlená restrukturalizace a stabilizace jejího hospodaření nemocnice. Zastáncem tohoto řešení byl i Aleš Omáčka. „Pokud se ukáže, že bude pro město výhodnější nemocnici pronajmout, nejsou v žádném případě dveře k tomuto řešení uzavřeny,“ tvrdil.


Jak se situaci kolem nemocnice dívá teď, když vybraný provozovatel odstoupil od smlouvy a radnice bude mít otázku provozování nemocniceopět na stole? V tisku se neustále propírá, jak je nemocnice zadlužená. Dostávají lékaři vůbec plat? (jaromír) Aleš Omáčka: Pokud je mi známo, lékaři dostávají plat v plné výši. Platy jsou srovnatelné se mzdami v okolních nemocnicích. Pokud by došlo k situaci, že by již zaměstnanci nemohli dostat plat, znamenalo by to již konec zdravotnického zařízení. Věříme, že k tomu nikdy nedojde.


Udělalo podle vás město dobře, že nemocnici koupilo, když teď to vypadá, že neví, co s ní? (František Novák)Myslím, že město nemělo jinou možnost, než nemocnici koupit. Pokud vím, nebyli jiní zájemci, o kterých by se dalo předpokládat, že budou nemocnici provozovat. Zastupitelstvo v květnu 07 rozhodlo o provozování nemocnice městem a mělo připraveno plán na její ekonomickou stabilizaci. Rada však rozhodla jinak a v rozporu s usnesením zastupitelstva se snažila nemocnici pronajmout. Jak se nyní ukazuje, nezdařilo se jí to zcela.


Co jste čekal od AAzaru, který si nemocnici pronajal? Věřil jste, že bude schopen dluhy splácet? (čtenář Milan S.)Předně bych chtěl zdůraznit, že zastupitelstvo vůbec nechtělo nemocnici pronajímat, ale provozovat ji. Pronájem firmě AAzar vidím jako unáhlené východisko z nouze, když se jiní uchazeči nepřihlásili.


Jak je možné že zastupitelstvo schválilo odkoupení nemocnice od kraje za 85 mil., když byla zadlužená více než 60 mil. a měsíčně se dluh prohlubuje o další 3 mil.? Předpokládám že hodnota budov a vybavení určitě nedosahuje 145 mil. (Jiří)

Z dnešního hlediska se zdá, že nabídnutá cena byla skutečně zbytečně vysoká, po bitvě je ale každý generálem. Cenu nemovitostí a zařízení odhaduji na 300 milionů. Vždyť jen výstavba nového pavilonu stála 250 milionů. Rada, která o nabídce rozhodla, se zřejmě obávala, že nemocnici někdo koupí za účelem spekulace s nemovitostmi.


Dobrý den, vážený pane doktore, je vůbec ještě nějaká šance zachránit a zabezpečit kvalitní chod nymburské nemocnic, za stávající, myslím již zoufalé situace ? (jana)

Jsem přesvědčen, že ano, byť se každým dnem tato šance snižuje. Stále se domnívám, stejně jako většina zastupitelů, že největší šancí by bylo nemocnici provozovat městem. Pronajmout by ji bylo možno případně po její ekonomické stabilizaci. Za největší riziko považuji další nepromyšlené pokusy o její pronájem.


Kde ale podle vás město na stabilizaci nemocnice vezme finance? (Ondřej Urbanec)

Stabilizace je nepochybně dlouhodobá záležitost, ale má-li Nymburk za sebou 700 let historie, jistě má i před sebou dostatek času, aby se s dluhy vyrovnal. Financování nemocnic je všude ve světě vícezdrojové a systém plateb od pojišťoven vesměs umožňuje, aby se nemocnice dále nezadlužovaly. Neexistuje kouzelné řešení. Vše je otázkou řady dílčích ekonomických opatření.


Dobrý den pane doktore, jste zastáncem provozování nemocnice městem, ale z čeho si představujete, že by město mělo nemocnici sanovat a dále provozovat? (Kosina)

Nemocnice má potenciál, aby byla ekonomicky úspěšná. Naopak si nedovedu představit, proč by do zadlužené nemocnice investoval cizí nájemce motivovaný snahou o zisk.


Myslíte si že město je schopno po odborné a hlavně finanční stránce nemocnici utáhnout? To zkoušeli už v jiných městech a pokud vím tak ne moc úspěšně. (Milan)

Stačí se podívat pár kilometrů za naše hranice tím správným směrem. Provozování nemocnic městy je zcela běžným a úspěšným způsobem jejich fungování. I u nás jistě tato forma převládne.


Když tvrdíte, že Nymburk má před sebou dostatek času, aby se s dluhy nemocnice vyrovnal, podpořil byste návrh, aby si vzal kvůli nemocnici další úvěr? (čtenář Milan S.)

Věřím, že jsou i jiné možnosti, jak se s dluhy vypořádat. V majetku nemocnice jsou i některé nemovitosti, které nejsou nezbytné. Je zde i potenciál k pronájmu. V prvé řadě jde o jednání o odložení splátek dluhů.


Vzhledem k tomu, že vím jaká je situace v nemocnici doporučuji, aby někdo jasně vysvětlil situaci zaměstnancům, protože několik lékařů si už našlo práci jinde a provoz bude tak vážně ohrožen. Nikdo nechce čekat v nejistotě. (Jirka)

Jsem přesvědčen, že ředitel nemocnice je připraven zaměstnancům situaci vysvětlit. Odchod několika pracovníků podle mého názoru nezpůsobí zásadní provozní problémy, naopak, může pomoci v některých případech i snížit mzdové náklady.