Výstavba kulturního sálu, revitalizace Jiřího náměstí , opravy škol či zásadní rekonstrukce podchodu na Žižkov.

To je jen několik bodů 
z akčního plánu, který na svém posledním jednání schválili poděbradští zastupitelé. Obsahuje více než 70 projektů, s jejichž realizací počítá současné vedení radnice.

Řada z nich je podmíněna ziskem dotace, některé, jako například rekonstrukce Revoluční ulice na Žižkově, závisí na spolupráci s krajským úřadem.
Tím nejviditelnějším projektem pro následující čtyři roky je bezesporu revitalizace Jiřího náměstí. Bude se také patrně jednat o největší investiční akci, která je však podmíněna ziskem dotace.

Právě v těchto dnech byly zadány podmínky architektonické soutěže a jedním z hlavních úkolů bude řešení dopravní situace v centru města. To byl ostatně zásadní podnět, proč se o revitalizaci náměstí začalo vážně hovořit.

Dá se předpokládat, že architektonických návrhů se sejde značné množství, což naznačil i předseda odborné komise, která bude posuzovat jednotlivé návrhy a tři nejúspěšnější pak předá k dalšímu řízení zastupitelům. „Když jsme hledali náhradníky do komise a oslovili jsme architekty z města a okolí, většinou jsme byli zdvořile odmítnuti 
s tím, že se sami chtějí aktivně soutěže zúčastnit," řekl předseda komise poděbradským zastupitelům.

Z akčního plánu se dá vyčíst, že nyní vedení radnice počítá se zásadní proměnou Jiřího náměstí na druhou polovinu roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018. To se však v závislosti na kvalitě projektů a rychlosti projednání zastupiteli může ještě změnit.

Další prioritou je stavba společenského sálu. Ten má vyrůst v takzvaných Hlinkových domech hned vedle radnice. „Vstup bude přímo z náměstí a hlavní sál bude mít kapacitu 500 lidí a bude v přízemí," řekl místostarosta Ivan Uhlíř. Podle akčního plánu by ve druhém a třetím čtvrtletí letošního roku měla být zpracována dokumentace a stavět by se mělo na konci letošního a celý příští rok. I v tomto případě se však hledá příhodná dotace.

Hned po volbách zmínil jako jednu z priorit místostarosta Uhlíř opravy základních škol. A skutečně: v akčním plánu je zakomponována nová fasáda a půdní vestavba na Základní škole TGM. Obojí by mělo být dokončeno v půli příštího roku. Žižkovská pobočka téže školy se už letos dočká zateplení budovy.

Druhá základní škola, Václava Havla, má zásadní rekonstrukci za sebou, nicméně i na ní je myšleno s novým oplocením a interierovými úpravami.

Poděbraďáky budou jistě zajímat také dva další projekty, u kterých však zatím není časový údaj. Zato je u nich poznámka o hledání partnera, tedy spoluinvestora akce. Jde o stavbu krytého bazénu či přímo akvaparku. A také úpravu lesoparku s otočným hledištěm typu, jakým se chlubí Český Krumlov.

V plánu je i podchod na Žižkov, konkrétně mezi ulicemi Jiráskova a Revoluční. 
V tomto případě by měl být projekt připravován v roce 2017 a samotné práce by měly trvat první pololetí roku 2018. Celá akce je však podmíněna získáním dotace.

AKČNÍ PLÁN PODĚBRADY 2015 – 2018, PŘEHLED AKCÍ

Arch. soutěž Jiřího nám.
Centrální park Žižkov
Cyklostezka Velké Zboží
Demolice Paroubkova ulice
Děkanská tůň-odbahnění
Dětská hřiště a plácky
Galerie-multifunkční prostor
Generel zeleně v Poděbradech
Hasičárna Polabec – oprava
Havířský kostelík – oprava
Hřbitovní zeď a kaple
Hřiště před DDM
Hudební altán v parku
Chodník Družstevní ulice
Chodník Husova ulice
Chodník Na Hrázi 1. část
Chodník Na Hrázi až přejezd
Chodník Na Hrázi až přejezd
Chodník Koutecká
Chodník Moučná
Chodník Opletalova ulice
Chodník Přibyslavská
Chodník Za Nádražím
Kanalizace Na Zámostí

Kaplička Přední Lhota
Kanalizace Jezero
Klub mládeže Paroubkova
Kovanická ulice – bezpečnost
Krytý bazén- akvapark
Lesopark a otočné hlediště
Malometrážní byty OPIO
Minigolfové hřiště
MŠ v kuželně
MŠ Studentská – zateplení
MŠ Žižkov
Nadjezd Žižkov
Obnova stromořadí
Odvodnění rybníku Hliňák
Oprava fotbalových stadionů
Park Havířák- dokončení
Parkování Kunštátská
Pentagon – dokončení pracíPodchod Jiráskova -Revoluční
Podzemní kontejnery
Rekonstrukce haly BIOS
Rekonstrukce knihovny
Revitalizace Bažantnice
Revitalizace ČOV

Revitalizace Obory, část 2
Sběrový dvůr TSMP
Senior fit park Žižkov
Sjezd z mostu ulice Pražská
Společenský sál čp. 18 a 19
Spolkový dům Přední Lhota
Spolkový dům a hasičárna VZ
Ulice Dr. Horáková 1. část
Ulice Dr. Horáková 2. část
Ulice Heřmánková
Ulice Jarní
Ulice Revoluční
Ulice Za Nádražím
Venkovní šachy
Výměna veřejného osvětlení
Workautové hřiště Ostende
Zateplení fasád paneláků
Zateplení šaten TSMP
Zimní stadion – šatny
ZŠ TGM fasáda
ZŠ TGM půdní vestavba
ZŠ TGM Žižkov – zateplení
ZŠ VH interiérové úpravy
ZŠ VH oplocení