Vánoční políbení totiž není na tomto místě jen tak. A už vůbec ne zadarmo. Nejprve se z cedule dozvíme, že celá věc je vlastně „směrnice EÚ 911 – 158.“ Čísla připomínající tísňovou linku policie v různých částech světa jsou jistě zcela náhodná. Poté je jasně popsáno, jak se na místě chovat, aby nevznikl problém. Nejprve je nutné partnera či partnerku instalovat do středu vyznačeného prostoru. Poté je nutné uhradit poplatek podle ceníku.

A jaký je ceník? Páry s platným oddacím listem na místě zaplatí 10 korun. Páry bez oddacího listu dvojnásobek, tedy 20 korun. Mladiství do 18 let to mají za 8 korun, studenti a důchodci za polovic. Genderově neujasnění a vojáci platí stejně jako studenti. Ovšem pozor! „Slevy nelze kumulovat. Genderově neujasněný studující voják v důchodovém věku platí jako důchodce či student,“ upozorňuje důrazně cedule nad místem pro vánoční políbení.