Rozdíl ve významu obou názvů je přitom zásadní. Zatímco „spotřebujte do“  by měli zákazníci plně respektovat, protože jinak si mohou konzumací přivodit zdravotní problémy, u minimální trvanlivosti tomu tak není.

„Takto označené potraviny je možno po tomto datu konzumovat. U takových potravin dochází k přirozeným chemickým změnám během jejich skladování, jako například žluknutí oleje, odbarvování jahodového džemu, změny textury sušenek a podobně. Tyto změny nepředstavují riziko pro spotřebitele, potravina je tedy bezpečná, ale často budou příčinou senzorických změn výrobku,“ vysvětluje vedoucí Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické Praha Aleš Rajchl.

Při pohledu na nové trendy v potravinářství to vypadá, že budoucnost patří recyklovaným potravinám
Pivo ze splašků, sušenky z lógru. Recyklované potraviny dobývají i Česko

S plýtváním potravin jen na základě chybného chápání dvou pojmů chce skoncovat Evropská unie. Zástupci Evropské komise předložili strategii s názvem Farm to Fork, v rámci níž chtějí do roku 2022 problém s nepochopením termínu minimální trvanlivosti vyřešit.

Jednou z možností je neuvádět minimální trvanlivost u potravin s dlouhou trvanlivostí. Další je nahrazení současných frází jinými a mnohem více přesnějšími. Návrhy, jak značení potravin upravit, nyní připomínkují potravinářské organizace v EU. V příštím roce by mělo být jasno.

Zažitý systém 

Čeští producenti potravin ale s plánem EU nesouhlasí. Systém označující trvanlivost potravin je podle našich producentů dlouhodobě zažitý a další změna by byla jen matoucí.

„V tuto chvíli se jednoznačně přikláníme k závěru, že stávající značení je v pořádku a dostačující. V žádném případě nepodporujeme uvádět další doplňující informace na obaly potravinářských výrobků,“ říká prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. „K zamezení plýtvání potravinami pomůže zejména soustavná a dlouhodobá edukace spotřebitelů,“ myslí si Večeřová.

Chov prasat. Ilustrační snímek
Vysoké náklady. Chovatelé prasat, skotu i drůbeže zvažují zavírání chovů

V Česku každoročně skončí mezi odpadky zhruba 830 tisíc tun potravin, na domácnosti připadá 255 tisíc tun. Na každého obyvatele včetně novorozenců tak připadá 25 kilogramů zbytečně znehodnoceného jídla. Kolik z toho jde na vrub špatně pochopeného značení spotřeby, ale statistici neuvádějí.

Jak se vyznat nápisech

„Minimální trvanlivost do“:
Takovýmto datem se označují potraviny s dlouhou trvanlivostí. Mohou to být například čaje, sušenky, konzervy, zavařeniny, těstoviny a mnohé další. Do zmíněného data výrobce garantuje chuťovou či výživovou hodnotu. Po datu je potravina i nadále vhodná ke konzumaci a smí se také prodávat v obchodech. Musí být ovšem viditelně označena a oddělena od ostatního zboží.

„Spotřebujte do“:
Termín „spotřebujte do“ mnohdy také „datum použitelnosti“ se používá u potravin podléhající rychle zkáze (chlazené maso, mléčné výrobky, výrobky studené kuchyně atd.). Po termínu spotřeby se již nesmí potravina prodávat. Konzumace „prošlého“ výrobku může přivodit zdravotní problémy.

Zdroj: zachranjidlo.cz