Poté děti plnily tématické úkoly a neodešli domů s prázdnou. Malí indiáni získali indiánskou čelenku, kterou si museli vysloužit střelbou do terče a zazpívali si písničku, kterou už znali z předškolní Školičky. Námořníčci si zase vysloužili čapku záchranou tonoucího pomocí kruhu. Lépe se poznat pomohl školáčkům stmelovací kurz s výletem do Lysé nad Labem a přespáním ve škole. Deváťáci, kteří provází nováčky první třídou, pro ně připravili úkoly. Následná noc ve škole během prvního týdne byla pro prvňáčky opravdu velkým dobrodružstvím. Obě třídy postupně absolvovaly kurzy plavání. Po podzimních prázdninách byl pro děti přichystaný Halloweenský den, který strašidelně ovlivnil celodenní výuku.

Před Vánoci děti předvedou rodičům na besídce, co už všechno umí a v pololetí zažijí slavnostní předávání vysvědčení. Prvňáci také absolvují Slavnost písařů, při níž musí dokázat, že už umí psát. A to hned třikrát: úkol psaný husím brkem, tajným inkoustem a napsat své jméno. Po splnění získají glejt a mohou začít psát perem. Do té doby totiž píší pastelkou a obyčejnou tužkou. Ale pozor! Kdo se nebude snažit, vrátí se opět k tužce. 

close Třída 1. A s třídní učitelkou Janou Bezuchovou (uprostřed) a asistentkami Lenkou Valtrovou a Kateřinou Bíbovou. info Zdroj: Deník / Olga Vendlová zoom_in

Třída 1. A s třídní učitelkou Janou Bezuchovou (uprostřed) a asistentkami Lenkou Valtrovou a Kateřinou Bíbovou. Foto: Olga Vendlová

close Třída 1. B s třídní učitelkou Ivanou Královou (vlevo) a asistentkou Evou Sudrovou. info Zdroj: Deník / Olga Vendlová zoom_in

Třída 1. B s třídní učitelkou Ivanou Královou (vlevo) a asistentkou Evou Sudrovou. Foto: Olga Vendlová

close Třída 1. B v lavicích při vyučování. info Zdroj: Deník / Olga Vendlová zoom_in

Třída 1. B v lavicích při vyučování. Foto: Olga Vendlová

Ve středu 20. listopadu představíme v tištěném vydání Nymburského deníku děti ze ZŠ Juventa Milovice