Na svých stránkách ho zveřejnila Učitelská platforma a obsahuje pochvaly, výtky, doporučení a náměty k procvičování. Co kdyby ale místo toho Ondra dostal známky? Byla by to dvojka, nebo trojka?

Při dálkové výuce, která probíhá na každé škole jinak a za naprosto odlišných podmínek v domácnostech žáků, by nahrazení známek slovním hodnocením mělo být prioritou. To ve svém metodickém pokynu také doporučilo ministerstvo školství, zvláště u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a z nepodnětného prostředí. Už za pár dní ale většina žáků zjistí, že opak je pravdou.

Podle dat České školní inspekce z roku 2018 hodnotilo slovně jen šest procent škol, více než polovina používala výhradně klasickou klasifikaci. Průzkum Reportérů Deníku potvrdil, že čeští učitelé preferují známky, zčásti i proto, že jejich školní řády na vynucenou výuku on-line nestihly zareagovat.

„Vzhledem k tomu, že je poměrně obtížné měnit klasifikační řád, zůstáváme u známkování,“ uvedla například Eva Tomková, ředitelka ISŠ Jesenice. Její kolegyně Klára Karlíková ze ZŠ Příbram sdělila, že žáci prvního stupně budou hodnoceni kombinovaně, ale na druhém jen známkami, jelikož „rodiče dostávali během celého pololetí pravidelně informace o prospěchu“.

Šibeniční termín 

I ředitel SOŠ a SOU služeb Velký Újezd Petr Čechák odpověděl, že zůstanou u známek. „Změnu školního řádu bychom museli projednat se školskou radou a pak s tím prokazatelně seznámit všechny zákonné zástupce, případně žáky středních škol. Upřímně řečeno, to je v tomto termínu šibeniční termín ,“ argumentuje. Příklon k tradici pedagogové zdůvodňují i tím, že u žáků, kteří přecházejí na střední nebo se hlásí na vysokou školu, musejí slovní hodnocení „přetavit“ do známek.

Co také hodnotit? 
• dovednosti nutné pro zvládání distanční výuky, jako jsou vnitřní motivace, vytrvalost, schopnost organizovat si čas
• osvojení komunikace v prostředí platforem s učiteli i spolužáky
• řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.
• nedostatky v přístupu k výuce
• doporučit, jak ve vzdělávání pokračovat

Zdroj: MŠMT

Není pochyb o tom, že slovní popis slabin, předností a celkového výkonu žáka za pololetí je náročná disciplína. Nejen časově. Známkám totiž dává přednost většina rodičů, takže v mnoha školách nevidí důvod zaběhaný zvyk měnit.

„Vítáme, že ministerstvo nic nepřikazuje, ale jen doporučuje a dává školám velkou volnost, jakou formu hodnocení si zvolí,“ míní předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.