Překvapila vás kritika, které se vám kvůli rozesílání roušek dostalo?
Kritika mě překvapila, protože celá „akce Roušky“ probíhá velmi dobře. Od vyzvednutí palet s ochrannými pomůckami v centrálním skladu přes jejich kompletaci, kdy jsme museli z krabic, ve kterých bylo 50 kusů roušek, roztřídit tyto pomůcky po pěti kusech do obálek, kde byl navíc respirátor, přes rozvoz po celé republice až po samotnou distribuci do schránek. Kompletovali jsme celkem 20 milionů ochranných prostředků, roznášíme tři miliony obálek. Pochybení se stát může, ale nejedná se o nic, co by ohrozilo celou distribuci.

Čím si  kritiku vysvětlujete?
Kritika směřuje na podmínky při vkládání roušek do obálek. Nejedná se o zdravotnický materiál, ale o osobní ochranné pomůcky. Jsme logistická firma, ne laboratoř. Dostali jsme zadání od vlády a to jsme splnili, jak nejlépe jsme mohli. Celé to bylo velmi rychlé. Vláda 9. září rozhodla, hned následující den jsme od rána našimi kamiony začali převážet tisícovku palet materiálu, aby po týdnu, v pátek 18. září, měli všichni občané starší 60 let své ochranné pomůcky. Kritika České pošty a její práce není na místě.

Jak přesně je ošetřena hygiena při balení roušek a respirátorů do obálek? Jste si jisti, že při něm nemůže dojít k roznášení nákazy?
Všechna pracoviště, kde obálkování probíhalo, byla před samotným začátkem kompletace dezinfikována. Naši zaměstnanci byli vybaveni ochrannými rukavicemi, rouškami, používali dezinfekci. Pokud má někdo příznaky onemocnění, do práce nechodí. Pro zajištění hygienických podmínek děláme maximum.

Zaznamenali jste stížnosti od adresátů, že roušky a respirátory nepřišly v pořádku? Pokud ano, jak jste je řešili?
Při distribuci tří milionů zásilek stížnosti přijdou. I kdybychom vše zvládli roznést s úspěšností 99 procent což je ohromné procento, budeme mít 30 tisíc zákazníků, kteří zásilku nedostali. Proto jsme na poštách měli rezervní ochranné pomůcky, které jsme předali lidem, kteří na ně měli nárok a nedostali je. Při kompletaci se pak občas stalo, že v obálce mohly být roušky jen čtyři, nebo naopak až šest. Obálkování dělali naši zaměstnanci, lidé, ne stroje, a zvládli to skvěle. Za to jim patří obrovský dík. Zadání vlády jsme splnili.

Co mohou dělat lidé, kteří by zásilku s rouškami přesto domů nedostali? Mohou se o ni přihlásit přímo na poště? Vydají jim je?
Jsme realisté a z dennodenních zkušeností víme, kde jsou problémy. Každý den roznášíme přibližně dva miliony dopisů a pohlednic, víme, jaká úskalí na nás čekají. Rozbitá schránka, příliš malá nebo zcela chybějící adresa. Někdo obálku do schránky nevhodí, nebo ji soused vytáhne a nechá si ji. To jsou každodenní provozní problémy. Proto jsme na poštách vydávali náhradní obálky, a to nejen pokud člověk uvedl, že na svoji adresu trvalého bydliště nic nedostal, ale i v případech, kdy obálka byla poškozená či roušky byly znečištěné. Snažili jsme se vyjít lidem maximálně vstříc. Žijeme v nejisté době, proto jsme šli co nejjednodušší cestou, jak lidem ochranné pomůcky předat. Bez podpisu, bez známky, někdy i bez adresy, když se jednalo o malou obec. Distribuce roušek byla mimořádná logistická akce v mimořádné době, s minimem času na přípravu. Přesto jsme to zvládli.

Máte v ruce právní analýzy, které by potvrdily, že se v tomto případě není třeba řídit zákonem o zdravotnických prostředcích, jak tvrdí kritici? Neobáváte se případných potíží se soudy nebo dokonce pokut a sankcí?
Už v centrálním skladu jsme přebírali ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál. To můžeme dokázat. Všechny potřebné dokumenty jsme předali SÚKL, který na jednom našem pracovišti provedl inspekci. Závěry od SÚKL ještě nemáme, ale jsem si jistý, že na našem přístupu k balení roušek a respirátorů nic špatného není. Hygienické podmínky jsme dodrželi.

Dostanete za tuto mimořádnou akci od státu zaplaceno, nebo je to součástí běžného balíku služeb, které si u vás každoročně objednává?
Jedná se o klasickou zakázku, nikoli o součást univerzální služby, kterou pro stát vykonáváme. Vyčíslujeme náklady na dopravu kamiony, na nákup obálek, na kompletaci, na rozvoz po celé České republice, na hygienické zajištění obálkování, na samotný roznos. Tyto náklady uhradí České poště stát. Vyčíslili jsme náklady, dostaneme zaplaceno.

Na sociálních sítích se množí zprávy a fotografie lidí, kteří neotevřené roušky vracejí a odesílají zpět vládě nebo přímo premiérovi. Jsou to jen ojedinělé případy, nebo se jedná o významnější trend?
Vnímáme společenské nálady a realitu kolem nás. O distribuci roušek se mluví nepřetržitě tři týdny. Každý má na věc svůj názor. Někteří lidé na poštách říkali, že roušky nechtějí, jiní se naopak ptali, kdy už jim přijdou. Zpětné posílání obálek vládě jsme zaznamenali na sociálních sítích a jako logistická firma jsme i tyto obálky doručili. V tomto jsme opravdu oním příslovečným „pošťákem“.