Už na podzim by ji mohli začít projednávat zákonodárci. „Umožníme začínajícím šoférům řídit auto o rok dříve, ovšem za podmínky, že budou jezdit pod dohledem zkušenějšího mentora,“ potvrdil mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Cílem je lepší výchova mladých řidičů a zároveň úbytek dopravních nehod. Podle policejních statistik totiž právě mladí řidiči s méně, než pětiletou praxí zavinili z bezmála 99 tisíc nehod pětinu karambolů. „Řada dopravních nehod je způsobena nedostatkem zkušeností začínajících řidičů. Přítomnost mentora, tedy zkušeného řidiče může pomoci osvojit si správné návyky za volantem,“ řekl mluvčí ministerstva.

Již dávno neplatí, že největšími hazardéry s životem za řídítky motocyklů jsou čerství držitelé řidičského oprávnění
Nejproblematičtější motorkáři? Mladé a nezkušené přeskočili čtyřicátníci

Výhodou připravované změny pro začínající řidiče je bezesporu větší počet hodin strávených za volantem. „Protože se předpokládá, že většina mentorů budou rodiče, pak se řidiči projedou i po silnicích mimo běžné trasy autoškol. Naučí se jezdit v různých obdobích roku a za rozdílných povětrnostních podmínek, zdolají delší cesty i třeba po dálnicích ve vyšší rychlosti. Poznají tak reálně mnohem více skutečný provoz a získají cenné zkušenosti. Navíc zde nastane určitá zodpovědnost, protože rodič na sedadle spolujezdce nemá k dispozici pedály jako vozy v autoškole,“ připomněl dopravní expert a předseda Platformy Vize 0 Roman Budský.

I učitelům autoškol se novinky zamlouvají. Očekávají, že stejně jako v jiných zemí, budou v drtivé většině mentory právě rodinní příslušníci. „Komu jde více o bezpečnost začínajících řidičů než jejich rodičům? V sousedním Německu či Rakousku, kde již takovýto systém vzdělávání řidičů funguje, se zapojuje dobrovolně zhruba 30 procent rodičů,“ popsal předseda Asociace autoškol České republiky Aleš Horčička.

Podobný zájem se očekává i v Česku. V praxi by to znamenalo zhruba 30 tisíc začínajících řidičů pod dohledem zkušeného mentora. Tím se nebude moci stát kde kdo. Dotyčný nebo dotyčná bude muset vlastnit řidičský průkaz nejméně deset let, k tomu nesmí mít žádný záznam v bodovém rejstříku. Navíc v posledních pěti letech před tím, než se stane mentorem, nesmí mít zákaz řízení. „Určitou slabinu vidím ve výběru mentora. Vidíme, co se děje na silnicích, především nebezpečnou agresi. Nemuselo by být na škodu, pokud by mentor musel mít od odborného lékaře potvrzení o dobrém psychickém stavu,“ navrhl mluvčí Ústředního automotoklubu ČR Igor Sirota.

Starší žáci mají smůlu

Výhodu naučit se řídit od zkušenějšího mentora budou mít pouze sedmnáctiletí. Ministerstvo dopravy neuvažuje o tom, že by tuto možnost výuky nabídlo lidem žádajícím o řidičské oprávnění v pozdějším věku. „Budeme se snažit prosadit, aby tuto možnost měli i starší lidé. Je jiná doba, a ne všichni touží po řidičském průkazu hned v 18 letech, jako v dřívějších dobách. V zahraničí to takto funguje,“ řekl Budský.

S takovým rozšířením by problém autoškoly neměly. Navíc k němu možná v budoucnu dojde. „Myslím si, že nyní je důležité novinku zrealizovat a poté až modifikovat a rozšiřovat. Nejvíce žadatelů o řidičské oprávnění je ve věku kolem 18 let,“ podotýká Horčička.

Zabavování registračních značek či nasazování botiček těm, kteří nechtějí zaplatit pokutu na místě či už dluží za prohřešek z minulosti, celníci a policisté využívají od začátku letoška, a zatím prý úspěšně
Zabavování SPZ řidičům funguje. Dlužníci už vrátili přes osm milionů korun

Stejně tak není ještě zřejmé, zda mentor zasáhne do výuky před či po závěrečné zkoušce. Předseda Asociace autoškol se přiklání spíše k rakouskému modelu, tedy zapojení před závěrečnou zkouškou. „Budeme moci ověřit, jaký to má vliv na výuku a popřípadě zasáhnout,“ dodal Horčička.

Umožnit 17letým usednout legálně za volant osobního automobilů se mezi českou populací nesetkává s příznivou odezvou. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění agentury MNFORCE pro Deník v rámci projektu Co na to Češi. S možností řídit auto o rok dříve, než je tomu doposud, souhlasí 35 procent z tisícovky oslovených respondentů. Z toho 28 procent to schvaluje pod podmínkou dohledu zkušeného řidiče. Zbylé téměř dvě třetiny, tedy 65 procent dotázaných, s takovou změnou nesouhlasí.