„Dnes činí průměrná penze 19 448 korun a nejčastěji pobíraná je 21 tisíc. V tomto ohledu české důchody nejsou špatné. Když to vztáhnu k rodinám se dvěma, třemi malými dětmi, tak seniorská manželská domácnost je na tom výrazně lépe,“ porovnal.

Ministr zároveň podotkl, že během osmnácti měsíců dojde ke zvýšení důchodů o 31 procent, jenom v letošním roce to bude o částku větší než 1620 korun. „Když mluvím se seniory, naprostá většina z nich říká, že současnou situaci chápe a snaží se chovat solidárně, aby stát mohl fungovat i pro naše děti a vnoučata,“ zdůraznil.

Úprava mimořádné valorizace byla nutná

Na dotaz, zda by se vláda nevyhnula komplikacím a řízení před Ústavním soudem, kdyby mimořádnou valorizaci uskutečnila podle původních pravidel a změnu učinila až od příštího ledna, Jurečka odpověděl: „Tento argument opozice zní na první poslech pěkně, je ale nerealizovatelný. Pokud bychom zvýšili penze řádnou nebo mimořádnou valorizací, tak je to navždy a už by to nešlo nikdy vzít zpět a snížit. Šlo by o trvalý mandatorní výdaj po celou dobu výplaty důchodů oprávněným příjemcům.“

Reforma neznamená odchod do důchodu v 68 letech

Ministr se vyjádřil i k připravované penzijní reformě. Odmítl, že by jejím hlavním bodem mělo být zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu. „Dnes lidé v 65 letech standardně na odpočinek nechodí. Ženy se dvěma dětmi mají nárok na důchod v 62 letech a v těch 65 budou odcházet do penze v roce 2035. Stal se z toho strašák, a proto já nikdy nebudu říkat, že tady bude nějaká hranice navázaná na jedno číslo. To je nesmysl,“ uvedl.

Záměrem je podle Jurečky lepší a komplexnější reflexe vývoje ve společnosti. „Abychom zohledňovali, kdy začíná člověk pracovat a kolik let odvádí peníze do pojistného systému. Aby lidé v důchodovém věku déle zůstávali na pracovním trhu, pokud o to mají zájem a jsou zdraví. Aby se oceňovala výchova dětí, neboť základem fungování všeho včetně daňového, sociálního a zdravotního systému, jsou děti. Abychom zajistili větší atraktivitu penzijního spoření s finanční podporou státu,“ popsal svou představu.

Jaké plány má ministr směrem k podpoře mladých rodin, kdy vzniknou sousedské hlídací skupiny a co chce dělat, aby zaměstnanci úřadů práce nepadali pod náporem žádostí a vyřizovali je včas? Dočtete se v zítřejším tištěném Deníku.