Největším zážitkem pro děti zatím byla seznamovací návštěva Narozeninového domu v Praze. Vyzkoušely si tam práci s vodou, s nářadím, kluci zatloukali hřebíky a děvčata vyráběla z drátků. Všichni pak vyráběli z různých materiálů lodičky a dokonce maminkám přivezli vlastnoručně vyrobený peeling.

Děti už poznaly školní hřiště a užily si cvičení v přírodě, při němž poznávaly přírodu a stavěly domečky v lyském lese. Ve třídě se děti učí také s montessori pomůckami.

V areálu školy využívají šicí koutek, na chodbě posezení jako čtecí koutek. Ten se zaplní také, když pracují ve skupinkách. Začátkem adventu se prvňáčci poprvé zapojí do tradičního jarmarku, a to tvůrčími dílničkami, na které pozvou rodiče.

close Lyští prvňáčci se seznamovali v Narozeninovém domě. Třída 1. C s třídní učitelkou Simeonou Betkovou (vlevo) a asistentkou Janou Braultovou. info Zdroj: Olga Vendlová zoom_in

Třída 1. C s třídní učitelkou Simeonou Betkovou (vlevo) a asistentkou Janou Braultovou.

close Lyští prvňáčci se seznamovali v Narozeninovém domě. Třída 1.C v lavicích. info Zdroj: Olga Vendlová zoom_in

Ve středu 13. listopadu představíme v tištěném vydání Nymburského deníku děti ze ZŠ T. G. MASARYKA MILOVICE