Udržet na uzdě a zároveň ukojit potřeby, nad kterými většinová společnost jen kroutí hlavou, bývá pro parafiliky celoživotním bojem. Během pandemie u velké části z nich ale dochází ke zhoršení.

„Naše klienty trápí sociální izolace a silná stigmatizace ze strany společnosti i blízkých osob. Zvýrazní se jejich problémy v partnerském a rodinném životě, depresivní a úzkostné symptomy, objevují se u nich i sklony k sebevraždám. A problematičtější je samozřejmě také samotné zvládání parafilních sexuálních tužeb v mezích zákona,“ říká  Kateřina Klapilová, vedoucí Centra pro Sexuální Zdraví a Prevenci NÚDZ.

Depresi může odstartovat i velká změna v životě.
Co Čech, to invalida? V zemi roste počet žádostí o penze kvůli psychice

„V období epidemických restrikcí i lidé s neparafilní sexualitou konzumují pornografii ve větším množství a mohou ji využívat jako prostředek k vyrovnání se se stresem. V krajním případě to může vésti k rizikovému sexuálnímu chování v on-line prostoru či konzumaci ilegálních materiálů,“ upozorňuje Klapilová. Zhoršení psychického stavu například potvrdilo přímé šetření u 27 procent dotázaných léčených pedofilů, podle psychiatrů je ale situace obdobná i u fetišistů, sadomasochistů a dalších parafiliků.

Že ke kriminalitě skutečně dochází, dokládají i data a závěry šetření Europolu. „Kovidová krize se odrazila také v prudkém nárůstu online distribuce materiálů se sexuálním zneužíváním dětí, jejíž míra byla velmi vysoká už před pandemií,“ shrnuje závěry šetření Catherine De Bolle, výkonná ředitelka Europolu. 

Sociální sítě i e-mailová pošta

Zdroj: DeníkK distribuci materiálů docházelo a dochází přes běžné sociální sítě a emailovou poštu. Podle Europolu se také zvýšila aktivita na tajném neveřejném internetu, takzvaném Darknetu. Zvýšení konzumace dětské pornografie na internetu zapříčinilo omezení cestování, kdy pachatelé (naštěstí) nemohli páchat sexuální násilí přímo na obětech. „Zaměřili se tak na výměnu materiálů online. Jejich nárůst může zvyšovat poptávku po materiálech i poté, co skončí lockdowny,“ doplňuje Europol. 

Organizace spolupracuje také s americkou neziskovou organizací National Center for Missing & Exploited Children, který vysledovala pohyb materiálu s dětskou pornografií. Data přinesla i za Česko. Zatímco v dubnu 2019 se množství zachyceného distribuovaného materiálu na běžném internetu pohybovalo okolo 800 nahrávek/fotografických setů, o rok později počet přesáhl už dva tisíce. Největší počty byly zachyceny ve Španělsku, kde se přiblížily ke čtyřiceti tisícům. Dále pak v Německu, Polsku, Itálii a Francii, kde přesáhly dvacet tisíc.

Nadužívání psychoaktivních léčiv se v české populaci stává problémem. Lidé se často snaží "vyléčit" sami, nadužívání léků však často končí závislostí.
Češi holdují „oblbovákům“. Při samoléčbě polykají i několik prášků denně

Nárůst obecných mravnostních deliktů zaznamenala policie ČR v průběhu celého roku 2021. Meziročně tato kriminalita vzrostla o 17 procent. „Nejčastějšími mravnostními trestnými činy jsou ve sledovaném období znásilnění, meziročně narůst o 21 procent a pohlavní zneužití,“ komentuje statistiky za uplynulý rok mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. 

Šíření a držení dětské pornografie je nejčastějším protiprávním jednáním v kyberprostoru. „Komunikace mezi dětmi a pachateli probíhá velmi často v uzavřených diskuzních fórech, na zahraničních komunikačních službách nebo na šifrovaných mobilních platformách, což velmi ztěžuje přesné zadokumentování důkazních materiálů, ale často také samotné odhalení takového jednání,“ doplňuje Moravčík.