Ve třídě si pak děti povídaly s paní učitelkou a kdo už uměl nějaké písmenko, šel ho napsat na tabuli. Každý prvňáček dostal krabici plnou výtvarných potřeb a sešitů.

Děti v 1. A získávají kredity za práci navíc, a to například v podobě domácích úkolů. nebo účasti v soutěži. Za nasbírané kredity mohou jednou za dva měsíce využít různé výlety. Čtyři prvňáčci tak byli v pražském kině na pohádce.

Všichni společně absolvovali cvičení v přírodě v Bořích. Cestou sbírali kaštany, poznávali stromy a pochutnali si i na zmrzlině. Projektový den Vodyáda zvládly děti ve skupinkách a dozvěděly se zajímavosti o vodě. Na stanovištích plnily úkoly, jako ochutnávání vody, poznávání ryb a pohádek o vodě. Starší žáci prvňáčkům ukázali, jak vyčistit špinavou vodu tabletou. Navštívili také místní knihovnu.

Prvňáčci už dokáží napsat celá slova, spojovat ve slabiky, číst a sčítat a odečítat do šesti. Absolvovali vánoční vystoupení v místním kině i vánoční besídku ve třídě. V 1.B mají fotbalisty, plavkyni, šachistu a dvě basketbalistky za Sadské vosy.

close Třída 1. A s paní učitelkou Naďou Prejzovou (vlevo) a asistentkou pedagoga Lucií Mikuleckou. info Zdroj: Deník / Olga Vendlová zoom_in

Třída 1. A s paní učitelkou Naďou Prejzovou (vlevo) a asistentkou pedagoga Lucií Mikuleckou. Foto: Deník / Olga Vendlová

close Třída 1. B s paní učitelkou Lucií Sládkovou. info Zdroj: Deník / Olga Vendlová zoom_in

Třída 1. B s paní učitelkou Lucií Sládkovou. Foto: Deník / Olga Vendlová 

close Třída 1.A při vyučování. info Zdroj: Deník / Olga Vendlová zoom_in

close Třída 1.B při počtech. info Zdroj: Deník / Olga Vendlová zoom_in


V tištěném vydání Nymburského deníku ve středu 8. ledna představíme děti z Masarykovy Základní školy Dymokury.