Pokud soud ve věci nařídí hlavní líčení, na lavici obžalovaných by měli usednout dva spoluobvinění. „Jedním je příslušník Policie ČR, který se měl dopustit přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, přečinu zneužití pravomoci úřední osoby a zločinu přijetí úplatku,“ upřesnil státní zástupce. Z paragrafů vztahujících se k druhé stíhané osobě pak lze odvodit, že jde o zadavatele, jenž za poskytování požadovaných údajů platil.

V případě uznání viny a odsouzení hrozí vyšší trest policistovi, a to kvůli přijetí úplatku v pozici úřední osoby. Za to je možno uložit trest odnětí svobody v sazbě od tří do deseti let i propadnutí majetku. Z právní kvalifikace obsažené v obžalobě dále vysvítá, že důvěrné informace neoprávněně stažené ze systému, který má správně sloužit k tomu, aby policisté mohli účinně „pomáhat a chránit“, nebyly ukradeny z pouhé zvědavosti. Bylo to – řečeno slovy trestného zákoníku – „v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch“.