Na počátku bylo povolení k rekultivaci, jež v roce 1988 obdrželo tehdejší JZD; jednotné zemědělské družstvo. To podle mínění trestního senátu rozhodně k masivnímu navážení materiálu na pozemky, jejichž většina byla mezitím vydána soukromým vlastníkům, neopravňovalo – a ani nebylo podkladem k sérii rozhodnutí hostivického stavebního úřadu, jež této činnosti dávala zelenou a jimiž podle slov předsedy senátu Roberta Pacovského byla práva vlastníků porušována „opakovaně, dlouhodobě a hrubým způsobem“.

Tohle hodnocení se však věci projednávané v jednací síni dotýká pouze okrajově. „Soud nerozhodoval o celé kauze a jejím vývinu, ale jen o jednom rozhodnutí,“ zdůraznil soudce Pacovský. A jediný úřední dokument stačil jeho senátu k tomu, aby 43letému vedoucímu hostivického stavebního úřadu Vojtěchu Budilovi vyměřil tříletý trest s podmíněným odkladem nástupu do vězení o čtyři roky. Plus zákaz činnosti v podobě výkonu funkcí ve veřejné správě spojené s rozhodováním ve správním řízení po dobu sedmi let.

Budil, který se hájí tím, že měl jen jiný právní názor než další instituce, argumentuje, že mu šlo o dokončení terénních úprav (přičemž vlastníci pozemků mohou být rádi, že je za ně prováděl někdo jiný a jejich zajištění nebylo nařízeno přímo jim) – a pokud se stalo pochybení, tak už ve chvíli, kdy byly pozemky vydány restituentům. Podle soudu se však svým rozhodnutím z 27. listopadu 2015 dopustil zneužití pravomoci úřední osoby. Rozhodl tehdy o prodloužení terénních úprav v místě navážky do 31. 1. 2021.

Navázal tím na své předchozí rozhodnutí z 31. ledna 2013, ačkoli podle soudu dobře věděl, že to o čtyři měsíce dříve, 31. července 2015, zrušil středočeský krajský soud. Podle mínění Pacovského senátu tak ve správním řízení nestál na straně zákona a nehájil práva vlastníků pozemků. Soudce má jasno: rekultivace (k čemuž s důrazem přidává slovo „údajné“) byly jen záminkou k pokračování v nelegálním a těžko pochopitelném provozování skládky. A to s vědomím, že majitelům pozemků bude způsobena škoda.

S takovým hodnocením nepravomocně odsouzený úředník nesouhlasí. On sám se k verdiktu nevyjádřil, nicméně obhájce Miroslav Kučerka na místě podal odvolání proti výroku o vině i proti trestu. Věc tak bude ještě posuzovat Vrchní soud v Praze. „Klientovi jsem řekl, že očekávám, že by to mohlo být tak za půl roku; tenhle spis vlastně není příliš rozsáhlý,“ poznamenal advokát na chodbě soudu k reportérům Deníku a ČTK.