Obvinění mužů, kteří podle zjištění detektivů drogy nejen dodávali koncovým odběratelům, ale také sami užívali, je přitom jen jedním případem z mnoha podobných. Až na nález anabolik nijak zvlášť výjimečný; pouze nejnovější. A zlikvidovaná pěstírna patří k těm spíš menším konopným zahrádkám. Najdou se i podstatně větší výrobny drog – takové, u nichž lze hovořit, když už ne přímo o bezmála průmyslové výrobě, tak přinejmenším o provozu manufaktury.

Problémové oblasti

Mapa odhalených varen pervitinu a pěstíren marihuany, v níž policie dává vědět o svých úlovcích na internetové adrese mapavarenapestiren.cz, ukazuje, že v uplynulých letech se produkce nelegálních návykových látek koncentrovala zvláště v bližším okolí hlavního města – a pak v dalších typických lokalitách: zvláště v některých oblastech Příbramska, Kladenska, Kutnohorska, Kolínska, Nymburska a Mladoboleslavska.

Pohled na mapu s daty za rok 2018 by sice mohl vzbuzovat optimismus – je to však zdání, které klame. Deníku to řekla Barbora Kudláčková. Mapa se ještě bude aktualizovat; doplňovat novými údaji (a také přehled obecných trendů připraví protidrogová centrála v rámci ročenky shrnující práci v uplynulém roce). Lze nicméně říci, že proti minulosti se situace ve středních Čechách výrazněji nezměnila. „Za loňský rok evidujeme v kraji celkem 26 pěstíren, což představuje malý pokles ve srovnání s rokem předchozím, a 20 varen pervitinu – a to je v podstatě srovnatelné,“ konstatovala.

I u velkopěstitelů kriminalisté pozorují tendenci spíš se snažit rozdrobit produkci do několika míst. Z pohledu pachatelů mají drobnější pěstírny proti těm velkým výhody. Velkoprovoz lze snáze odhalit – jak v souvislosti s větším ruchem kolem, tak třeba kvůli vysoké spotřebě elektřiny – a při jeho ztrátě přijdou o všechno.

Drogy domům škodí

Nadále platí, že velcí producenti si pro svou činnost objekty pronajímají – a majitelé jsou pak šokováni zjištěním, k jak vážné újmě jejich nemovitosti přišly. A netýká se to jen varen, u nichž ředitel protidrogové centrály Jakub Frydrych dlouhodobě upozorňuje na problém s kontaminací nebezpečnými chemikáliemi jak při samotné výrobě metamfetaminu, tak v rámci likvidace odpadních látek z tohoto procesu. Také provoz pěstírny dům zničí: potřebné jsou stavební úpravy, budování odvětrání, osvětlení – avšak své napáchá také využívání hnojiv, stejně jako vlhkost a plísně.

Cizinci mění zvyky

Pro větší provozy je příznačné, že jde hlavně o činnost cizinců; pokud v konkrétních případech figurují Češi, většinou jen v pomocných oblastech. „Vietnamské kriminální skupiny se nyní orientují spíš na výrobu metamfetaminu; pěstební činnost opouštějí,“ řekla Deníku Kudláčková. S vysvětlením, že pěstírny mají vyšší vstupní náklady, lze je snáz odhalit – a také déle trvá, než začnou přinášet zisk. Vyklízené pole působnosti však nezůstává opuštěné. „Už nějakým rokem pozorujeme nárůst aktivity osob srbské národnosti,“ připomněla v souvislosti s pěstírnami.

Delikty spojené s produkcí drog odhalené středočeskou policií

Rok  Nedovolená výroba Nedovolené pěstování
2009 17 neevidováno
2010  20  22
2011  18  23
2012 19  29
2013  18  28
2014  17  24
2015  17 26
2016 14  20
2017 16
2018 10  25
2019 (do února) 2


Zdroj: Policie ČR