Manželé Vrzalovi jsou důchodci, kteří chtějí strávit zbytek svého života na venkově. Proto se v roce 2003 rozhodli odstěhovat z Prahy a na základě inzerátu si vyhlédli dům v Třebestovicích. Tím se však roztočilo kolo neuvěřitelných událostí. Jedním z výsledků je i věta z dopisu, který Vrzalovi adresovali letos v lednu ministru spravedlnosti. „Vážený pane ministře, jste naší jedinou nadějí, že se z nás nestanou bezdomovci.“

Sousedi a podvodníci

Pokusme v několika větách shrnout nejdůležitější fakta. 10. listopadu 2003 podepsali manželé Vrzalovi kupní smlouvu na dům čp. 243 ve Sluneční ulici s paní Pavlou Šnajdrovou. Ta bydlela s rodiči v sousedství a dům předtím vlastnila krátce poté, co jej „papírově“ odkoupila od svých rodičů.

O tom však Vrzalovi neměli tušení. Nakonec proč by je v danou dobu měla taková věc zajímat. Oni podepsali smlouvu a v řádném termínu zaplatili paní Šnajdrové dohodnutou cenu 1,5 milionu korun. Podali na katastrální úřad žádost o zapsání jako řádných vlastníků domu. Okamžitě za dva měsíce nechali udělat novou střechu, do které předtím zatékalo a začali si užívat radostí venkovského života. Ne na dlouho.

Neměli nejmenší tušení, že 11. listopadu 2003, tedy den po podpisu jejich smlouvy s paní Šnajdrovou, podali rodiče a příbuzní zmíněné ženy k soudu žalobu na zrušení kupní smlouvy mezi nimi a jejich dcerou. Dcera jim totiž prý žádné peníze nezaplatila a oni se cítili poškozeni. S tím samozřejmě požadovali, aby byla soudně zrušena i následná smlouva mezi jejich dcerou a manželi Vrzalovými. Jinými slovy, chtěli dům zpátky.

O tom se ovšem Vrzalovi dozvěděli až o několik měsíců později. „Z katastru nám přišlo lejstro, že nám pozastavují vklad na zapsání do doby, než se vyřeší související soudní spor. Nevěděli jsme, o co jde,“ vzpomíná Jiří Vrzal.

Soud mezi Pavlou Šnajdrovou a jejími příbuznými vyhráli původní majitelé. „Trvalo to kolem dvou let a my se museli postavit na něčí stranu, jinak jsme prý do věci nemohli zasahovat. Tak jsme stáli na straně paní Šnajdrové, přičemž jsme vlastně pouze hájili svůj zájem,“ vysvětluje důchodce.

Povedená rodinka

Mezitím se o rodině Šnajdrových dozvěděli Vrzalovi dost nepříjemné věci. Ve schránce našli erotickou fotku ženy, s níž uzavřeli zmíněnou kupní smlouvu. Pavla Šnajdrová se živila různě, ale ne poctivě. Ostatně brzy po prodeji domu Vrzalovým skončila ve vězení za pěknou řádku podvodů. Na nich údajně spolupracovala celá jejich rodina. Nebo je žaloba na zrušení kupní smlouvy den poté, co došlo ke kontraktu mezi jejich dcerou a Vrzalovými, dílem náhody? Tomu se dá jen těžko uvěřit.

Soudy, soudy, soudy

Od té doby se manželé Vrzalovi domáhají svého práva na užívání koupeného domu. Bohužel dodnes marně.

Obrátili se i na nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou, která jim dala za pravdu a sama podala žalobu na Pavlu Šnajdrovou. Ovšem ani to situaci Vrzalových nevyřešilo. Hlavní slovo měl nymburský okresní soud. Ten se už několikrát k úžasu advokátů zastupujících Vrzalovi přiklonil na stranu příbuzných Pavly Šnajdrové a před pár týdny jim dokonce doručil příkaz k vystěhování.

Přitom by se Vrzalových spor v rámci rodiny Šnajdrových, tedy dvou předchozích vlastníků, vůbec týkat neměl. „Okresní soud v Nymburce již dvakrát rozhodl v rozporu s nálezem Ústavního soudu, že nejsme vlastníky domečku a vrátil nemovitost spoluvlastníkům, kteří jej vlastnili před výlučným vlastníkem, který nám nemovitost prodal,“ stěžují si Vrzalovi ministru Pospíšilovi.

Ten jim odpověděl v tom smyslu, že sice jejich nároky a postup vnímá jako oprávněný, nicméně do pravomocného vyřešení případu do něj nemůže zasáhnout. „Za daného stavu řízení vám můžeme než doporučit vyčkat rozhodnutí soudů v těchto věcech,“ píše se v dopise z ministerstva spravedlnosti.
V podobném duchu se vyjádřil i mluvčí nymburského soudu Jiří Nápravník. I on chce celou záležitost komentovat až po pravomocném rozsudku. Jenže to už by také mohli být Vrzalovi bezdomovci.

Poslední naděje

Veškerý zbytek nadějí tak Vrzalovi teď upírají ke krajskému soudu, který má jejich odvolání řešit tento čtvrtek. „Nechceme nic, než spravedlnost. V zoufalství už se obracíme i na média. To přece není možné, aby byla na nás spáchána taková nespravedlnost,“ říkají Vrzalovi se slzami a nervy na krajíčku.

Ovýsledku kauzy budeme v Nymburském deníku informovat.