Šok z odmítnutí zápisu do katastru, zoufalství z několika nepříznivých rozsudků, smrt manželky a nakonec konečný příznivý a jednoznačný verdikt.

To je v kostce desetiletá kauza kolem sporu o vlastnictví domu ve Sluneční ulici v Třebestovicích. Nyní je kauza konečně u konce a Jiří Vrzal, který na začátku všeho společně s manželkou dům řádně koupili a zaplatili, si může oddechnout. Bohužel už bez manželky. Ta před dvěma a půl lety podlehla zákeřné chorobě. „Jsem přesvědčen, že stres, vyřizování věcí kolem toho a některá nepříznivá rozhodnutí soudu byla příčinou, proč se začala zhoubná choroba rozvíjet. Ona je bohužel obětí celého případu," je přesvědčen Jiří Vrzal.

Naštěstí do budoucna se snad už bude moci věnovat jen svému oblíbenému zahradničení a rybaření. V ruce má totiž červencový rozsudek Krajského soudu v Praze, kterým se uznává jeho nárok na dům a ukládá katastrálnímu úřadu zapsat jej jako vlastníka inkriminovaného domu, 
a to už od chvíle, kdy jej koupil v roce 2003.

V zásadě šlo o to, že kupní smlouvu napadli předchozí majitelé domu, kteří tvrdili, že majitelka, která prodala dům Vrzalovým, na to neměla nárok. Údajně jim nezaplatila peníze za svoji koupi a oni se tak cítili stále vlastníky domu. „Jenže upřímně řečeno, co je mi do toho, co měli mezi sebou předchozí vlastníci. Já jsem dům řádně koupil a zaplatil, na což mám příslušná potvrzení," říkal celých deset let dokola Jiří Vrzal.

Řada soudů však dala za pravdu protistraně a před několika lety to dokonce chvíli vypadalo, že se Vrzalovi budou muset vystěhovat a skončí na ulici. Naštěstí se však objevil obdobný případ, který se dostal až k Ústavnímu soudu a ten vynesl precedentní 
a logické rozhodnutí. Tedy že v podobných případech je 
v právu nový majitel a předchozí vlastníci si musí majetkové poměry mezi sebou vypořádat v jiném řízení.

K tomu přihlédl při svém rozhodování i Nejvyšší soud, kam se dostala kauza domu Jiřího Vrzala, a ten pak uložil vydat Krajskému soudu 
v Praze rozhodnutí ve stejném duchu. To se stalo letos 
v červenci.

Tedy po deseti letech samotného sporu, který osm let sledoval i Nymburský deník. „Jsem rád, že Nymburský deník celou dobu situaci sledoval a věřím, že přispěl k tomu, že to takhle dobře dopadlo," poděkoval na závěr Jiří Vrzal.

Také redakce věří, že od nynějška bude v souvislosti se jménem Jiřího Vrzala informovat už pouze o neobvyklých výpěstcích na zahradě rodinného domu ve Sluneční ulici.

SPOR O DŮM V PRŮBĚHU ČASU

10. listopadu 2003 podepsali manželé Vrzalovi kupní smlouvu na dům čp. 243 ve Sluneční ulici s paní Pavlou Šnajdrovou. Ta bydlela s rodiči v sousedství a dům předtím vlastnila krátce poté, co jej „papírově" odkoupila od svých rodičů

Vrzalovi podepsali smlouvu a v řádném termínu zaplatili paní Šnajdrové dohodnutou cenu 1,5 milionu korun. Podali na katastrální úřad žádost o zapsání jako řádní vlastníci domu. Okamžitě za dva měsíce nechali udělat novou střechu, do které předtím zatékalo

Neměli nejmenší tušení, že 11. listopadu 2003, tedy den po podpisu jejich smlouvy s paní Šnajdrovou, podali rodiče a příbuzní zmíněné ženy k soudu žalobu na zrušení kupní smlouvy mezi nimi a jejich dcerou. Dcera jim totiž prý žádné peníze nezaplatila a oni se cítili poškozeni. S tím samozřejmě požadovali, aby byla soudně zrušena i následná smlouva mezi jejich dcerou a manželi Vrzalovými. Jinými slovy, chtěli dům zpátky

O tom se ovšem Vrzalovi dozvěděli až o několik měsíců později. 
„Z katastru nám přišlo lejstro, že nám pozastavují vklad na zapsání do doby, než se vyřeší související soudní spor. Nevěděli jsme, o co jde," vzpomíná Jiří Vrzal

Soud mezi Pavlou Šnajdrovou a jejími příbuznými vyhráli původní majitelé. „Trvalo to kolem dvou let a my se museli postavit na něčí stranu, jinak jsme prý do věci nemohli zasahovat. Tak jsme stáli na straně paní Šnajdrové, přičemž jsme vlastně pouze hájili svůj zájem," vysvětluje Vrzal

„Okresní soud v Nymburce již dvakrát rozhodl v rozporu s nálezem Ústavního soudu, že nejsme vlastníky domečku a vrátil nemovitost spoluvlastníkům, kteří jej vlastnili před výlučným vlastníkem, který nám nemovitost prodal," stěžují si Vrzalovi exministru Pospíšilovi.

Na konci roku 2009 to vypadá, že Vrzalovi budou bezdomovci. Soud nařizuje exekuci, proti níž se manželé odvolávají

po sérii odvolání se případ dostává až k Nejvyššímu soudu ČR a ten vydává průlomové rozhodnutí. „Žalobci (Vrzalovi – pozn. aut.) prokazatelně uhradili kupní cenu a v důsledku rozhodnutí katastrálního úřadu přicházejí o zcela legálně nabytou nemovitost."

Nižší soudní instance se pak právnímu názoru Nejvyššího soudu přizpůsobují a v červenci 2013 se zdá být konečně rozhodnuto