Jednání do března

Dílo by prý mohlo nést název Rychlost státního zastupitelství – a konkrétně je adresováno Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Právě to dozorovalo takzvanou druhou větev kauzy údajných korupčních manipulací se zakázkami Středočeského kraje a jeho nemocnic v letech 2011 a 2012. Případ spojovaný ponejvíce právě s Rathovým jménem začal v úterý projednávat soud.

Předsedkyně senátu Iva Říhová prozatím rozplánovala termíny hlavního líčení do 29. března. Z dob, kdy se jiný senát krajského soudu zabýval takzvanou první větví kauzy (a prozatím nepravomocně uznal vinu všech obžalovaných) je však známo, že doba projednávání se může i výrazně protáhnout.

Rath, který se tehdy proslavil dlouhými proslovy s obsáhlým výčtem argumentů, Deníku naznačil, že ani nyní se zřejmě nechystá být stručný. A hodlá zopakovat to, co už ve stejné jednací síni říkal senátu pod předsednictvím Roberta Pacovského: že úplatky nebral a jakékoli manipulace se zakázkami neorganizoval, nepřipravoval a ani o nich nevěděl. „Uvařili vývar podruhé, tak se bude mluvit o té předchozí kauze,“ konstatoval. Z jeho pohledu je druhá větev prakticky opakováním toho, co už se u soudu probíralo: „Stejné události, stejní lidé, stejné důkazy…“ Soudní jednání považuje za „vyhazování milionů od daňových poplatníků oknem“. Odposlechy, jež označuje za zmatené, nejasné, sestříhané a místy nesrozumitelné, podle něj k odsouzení nestačí.

Tentokrát bez řetězu

Jeden rozdíl proti zahájení prvního procesu v srpnu 2013 ale zaznamenal: zatímco tehdy ho přivedla eskorta z vazby a následně se před ním objektivy posouvaly jako apoštolové na orloji, nyní, když je na svobodě, se pro tlačenici fotoreportérů, kameramanů, spoluobžalovaných a advokátů v jednací síni ani nemohl dostat ke svému vyhrazenému místu na lavici obžalovaných. Současný stav ovšem označil za příjemnější. „Chodit jako kravka s řetězem bylo sice zábavné, ale jen chvíli,“ řekl Deníku.

Vinu obžalovaní necítí

Původně bylo v rámci druhé větve kauzy obžalováno devět lidí a také osm firem z řad stavebních společností a dodavatelů zdravotnického vybavení (plus zpracovatel veřejných zakázek). Jednu z firem soudkyně Říhová z formálních důvodů vyčlenila k projednávání v rámci samostatného líčení. Nejsledovanější postavou celého procesu je jednoznačně Rath. Zatímco on je odhodlán soud přesvědčovat svou výmluvností, většina obžalovaných volí spíš taktiku odmítnutí výpovědi, kdy argumentace zůstává na advokátech. Někteří dokonce požádali soud o konání hlavního líčení bez jejich osobní přítomnosti.

Vyjádření těch, kteří dorazili, přitom slova obžaloby hovořící o úplatcích a ovlivňování veřejných zakázek ve prospěch předem určeného účastníka výběrového řízení (jemuž ostatní soutěžitelé pouze dělali křoví) odmítají. Někdejší ředitelka kladenské nemoc nice Kateřina Kottová, která podle slov žalobce Jiřího Pražáka měla ještě s přímením Pancová patřit k hlavním organizátorům machinací, jasně zdůraznila: „S obžalobou nesouhlasím; je v ní celá řada nepravdivých tvrzení. Obdobně se vyjádřil i její manžel Petr Kott: „S obžalobou – tak, jak byla podána – nesouhlasím.

Někdejší ředitel středočeských záchranářů Martin Houdek od počátku odmítá, že by se v souvislosti s nákupem sanitek dopustil čehokoli nesprávného – ať už nezákonného, nebo snad jen pouhého pochybení. Deníku nicméně řekl, že je rád, když po šesti letech konečně bude moci vysvětlit, co a jak se odehrávalo. Počítá nicméně s tím, že se jednání soudu protáhne. „Můj obhájce odhaduje, že skončit bychom mohli na podzim,“ ukázal na advokáta Tomáše Sokola. S dodatkem, že možná jsou jakákoli překvapení.

Námitky advokátů neuspěly

O změny se snažili advokáti hned v úvodu. Neúspěšně usilovali o to, aby jednání soudu ani nezačalo. Nejdříve jich hned několik vyrukovalo s námitkou, že se nemohli řádně připravit k obhajobě, jestliže nemají k dispozici spis z takzvané první větve kauzy, z něhož vychází i odůvodnění aktuální obžaloby. Namítali, že jde o zásadní procesní vadu porušující právo rovnosti stran, pokud spis z první větve obžaloba zná, zatímco obhájci nikoli. Zůstalo to však bez odezvy.

Následně jeden z Rathových obhájců Adam Černý vyrukoval s námitkou podjatosti vůči státnímu zástupci Pražákovi podanou kvůli osobě Pražákovy nadřízené, vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. „Ta má intimní poměr s jedním z policistů pracujících v přípravném řízení,“ prohlásil advokát. Podjatost se podle Černého vztahuje na všechny podřízené Bradáčové. To však žalobce Pražák odmítl. Zdůraznil, že on sám není vůči kterémukoli z obžalovaných v poměru příbuzenském, přátelském ani nepřátelském.

Obžalovaní v trestní věci 4T 42/2016
* Fyzické osoby:
- MUDr. Kateřina Kottová
- MUDr. Petr Kott
- MUDr. David Rath
- MUDr. Martin Houdek
- Ing. Martin Jireš
- Ing. Pavel Pilát
- Ing. Jiří Anděl
- Lucia Novanská
- Ing. Pavel Drážďanský

* Právnické osoby
- JIPE, s. r. o.
- AVEZA, s. r. o.
- Konstruktiva Branko, a. s.
- TENTON, s. r. o.
- PURO-KLIMA, a. s.
- HOSPIMED, spol. s r. o.
- METROSTAV, a. s.

ML Compet, a. s., soud vyloučil k samostatnému projednání

Zdroj: Krajský soud v Praze

Osm bodů obžaloby v Rathově kauze

* Rekonstrukce budovy pro Gymnázium Hostivice
- zmanipulování výběrového řízení ve prospěch předem vybraných dodavatelů mělo provázet předání úplatku ve výši 2,8 milionu korun; peníze měl 10. 1. 2012 převzít Petr Kott a následně z nich 200 tisíc korun předat Lucii Novanské z firmy zajišťující výběrové řízení
- Středočeský kraj se přihlásil k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody ve výši 3 milionů korun

* Plánovaná rekonstrukce zámku v Buštěhradu
- za zajištění zakázky pro předem vybraného zhotovitele mělo být domluveno předání úplatků v celkové výši 24 milionů korun, z čehož měla být 14. 5. 2012 předána první 14milionová splátka; tu pak tehdejší partneři Kateřina Pancová (dnes Kottová) a Petr Kott údajně rozdělili a polovinu předali Davidu Rathovi (jde o legendárních sedm milionů korun v krabici na víno, známých z doby zadržení Ratha policií

* Vybavení domova důchodců, rehabilitace a následné péče Oblastní nemocnice Kladno
- v souvislosti s ovlivněním zakázky měl Petr Kott 26. 3. 2012 převzít 2 miliony korun

* Vybavení a technologie pro rekonstruovaný pavilon Oblastní nemocnice Kolín a kutnohorskou nemocnici
- v souvislosti s ovlivněním zakázky měl Petr Kott 10. 2. 2012 převzít nejméně 8 milionů korun – částečně v českých bankovkách a zčásti v evropské měně
- Oblastní nemocnice Kolín se přihlásila k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody ve výši 99,2 milionu korun

* Nákup 48 sanitních vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje
- za získání zakázky mělo být slíbeno nejméně 6 milionů korun; první zálohu údajně Petr Kott převzal 16. 2. 2012; v rámci dělení mělo být 1,2 milionu korun připraveno pro Ratha a 740 tisíc pro Martina Houdka

* Rekonstrukce pavilonu v Oblastní nemocnici Kolín
- za možnost ovlivnit zadávací řízení a podílet se na přípravě nabídek ostatních soutěžitelů s čistě formální účastí, aby vyzněly jako horší, měl být slíben úplatek ve výši nejméně 10 milionů korun (k jehož předání už nedošlo kvůli zásahu policie); počítalo se prý s dělením 4 miliony pro Kateřinu Pancovou (Kottovou) a 6 milionů pro Davida Ratha
- Oblastní nemocnice Kolín se přihlásila k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody ve výši 155,5 milionu korun

* Dostavba pavilonu a parkoviště Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi
- jednalo se o odměně za získání zakázky (k čemuž měly napomoci úpravy zadávacích podmínek a dokumentace i kvalifikačních předpokladů a Rathův vliv na jednání krajských radních) ve výši kolem 10 procent z její ceny; konkrétně měl zaznít příslib 27milionové sumy – k předání peněz však nedošlo kvůli zásahu policie

* Rekonstrukce bloku C2 Oblastní nemocnice Kladno
- za zmanipulování výběrového řízení úpravou kvalifikačních předpokladů a možnost podílet se na přípravě zadávací dokumentace měla Kateřina Pancová (Kottová) po poradě s tehdejším druhem Kottem požadovat 10 procent z předpokládané ceny zakázky (dosahovala 227,6 milionu korun bez DPH) – k předání peněz údajně již odsouhlasených 16. 3. 2012 však nedošlo kvůli zásahu policie

Zdroj: státní zástupce Jiří Pražák