Asi není Nymburáka, který by si v posledních týdnech nevšiml změny situace kolem Palackého třídy 
v okolí restaurace Na Tarase a navazující lokality směrem k Vodárně.

Mládež rekrutující se nezřídka z řad Romů žijících na místních ubytovnách se poblíž místního dětského hřiště a před některými obchody shromažďuje, popíjí alkohol, chová se hlučně a bohužel se už vyskytly i případy napadení lidí procházejících kolem.

Jedním z nejviditelnějších projevů bylo napadení číšníka z restaurace U Anny Šmejdířky. Podle našich informací se mělo napadení odehrát více a místní si na poměry v této lokalitě začali nahlas stěžovat. Na což reagují strážníci, úředníci sociálního odboru a vedení města. Ve středu odpoledne se do kritických míst společně vypravili a provedli kontroly. „Mapovali jsme místa právě kolem Palackého třídy a Vodárny. Společně s Městskou policií a koordinátorem komunitního plánování provádíme kontroly zaměřené na veřejný pořádek a herny. Při kontrolách dochází ke ztotožnění osob, kontroly na podávání alkoholu mladistvým a distribuci návykových látek," říká místostarosta Zdeněk Vocásek.

Podle jeho slov celá akce měla za cíl dvě věci. „Jednak zjistit, odkud se ta část problematické mládeže tam vzala, tedy kde bydlí. Ukázalo se, že jsou především z ubytoven a podnájmů v soukromých bytech. Druhý cíl byl preventivní," vysvětluje Vocásek.

Kromě zjišťování přestupků a problémů mají společné akce za cíl předcházení těmto problémům. „Snahou je také upozornit na možnost využití Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které má sídlo na sídlišti v Jankovicích," upozorňuje místostarosta.

Co na situaci říkají místní, kteří v této části Nymburka bydlí? „Přál bych to zažít každému. Jdou proti vám, tak čtyř až pětičlenná skupinka, 
v ruce lahvinku, evidentně už posíleni. Zpívají na celé kolo, pobíhají po celé šířce silnice 
a člověk se kolem nich bojí projít, protože opravdu neví, co je může napadnout," říká jeden z místních, který si ze strachu před možnou pomstou nepřál být jmenován.

Středeční akcí činnost města vzhledem k dané problematice neskončila. „Chci jednat 
s provozovatelkou ubytovny 
v Resslově ulici, odkud je část těchto problémových lidí. Mluvit budeme určitě o možnosti terénních programů 
a vůbec situaci v ubytovávání těchto lidí," zakončil místostarosta Zdeněk Vocásek.