1 588 trestných činů. 707 stíhaných osob. To jsou statisticky jedny z nejdůležitějších čísel dokumentujících loňskou práci policistů na Nymbursku.
Ti si navíc mohou pochválit i o něco lepší objasněnost, než v předchozích letech. „Celkem jsme objasnili 50,13 procent všech skutků, čímž se řadíme na druhé místo v celém kraji," řekl vedoucí nymburských kriminalistů Marek Šmíd.

Jedním dechem je také nutno dodat, že počet trestných činů v porovnání s předchozím rokem téměř o čtvrtinu klesl! „Důvodů, proč tomu tak je, bych viděl několik. Jednak se nám už dříve podařilo dostat za mříže velkou část recidivistů, kteří tvoří velké procento pachatelů. Definitivně také doznívá poslední prezidentská amnestie, řada z tehdy propuštěných je zpět ve výkonu trestu. A v neposlední řadě je to také celým komplexem preventivních aktivit a opatření. „Prevence byla jednou ze tří hlavních priorit středočeské policie v roce 2015 a ukazuje se, že je to správná cesta" vysvětluje Šmíd.

Nejvíce trestných činů je pochopitelně evidováno ve městech. Přičemž Nymburk 
a Poděbrady měly loni prakticky stejné číslo. Obvodní oddělení Nymburk se zabývalo 377 případy, Poděbrady 376. Nejméně jich řešili na obvodním oddělení v Křinci – 93.

Migranti za prací

Pakliže se v některých ukazatelích kriminalita zvyšuje, pak jsou to hlavně dva okruhy. Jednak je to internetová kriminalita (rozesílání falešných a podvodných mailů apod.), a jednak také závažná trestná činnost osob, které přišly na Nymbursko na dočasnou dobu za prací. „Osoby migrující za prací se v dané lokalitě rychle střídají. Většina z nich z nich tvrdě pracuje za nikterak dobrých finančních podmínek a často živí další členy své rodiny někde 
v zahraničí. Bohužel většinou nemají šanci se začlenit do společnosti v daném místě. Někteří z nich fungují podle algoritmu: práce – ubytovna – alkohol. Důsledkem byla kauza pobodaných cizinců před restaurací na sídlišti loni v září, ale i dvě loupežná přepadení na témže místě. Nicméně tento kriminogenní faktor se snažíme eliminovat na minimum pravidelnými 
a velice důslednými kontrolami ubytoven, heren a podobných zařízení," konstatoval šéf kriminalistů.

Naopak dobrou zprávou je, že mezi loňskými pachateli nebyl ani jeden nezletilý, tedy dítě do 15 let. Přitom v roce 2014 bylo těchto pachatelů 10. Mezi mladistvými, tedy mládeží od 15 do 18 let, bylo těchto pachatelů 13.

Pátračky

Další samostatnou kapitolou je pátraní po osobách a autech. Loni bylo vyhlášeno pátrání po 185 lidech, ovšem odvoláno bylo po 188 hledaných. Jak je to možné? „To je takzvaný průtokový systém evidence, který se neomezuje jen na jeden rok. Je určitý počet hledaných už z předchozích let a na konci roku se to posouvá dál," vysvětlil Šmíd. Tedy za loňský rok jsou v pátrání policisté na Nymbursku tři osoby v plusu.

Podobný systém platí také pro auta. Pátrání bylo loni vyhlášeno po 101 vozech, vypátráno jich bylo 63.

Podívejme se blíže na násilné trestné činy. Jak už bylo několikrát zdůrazněno, v roce 2015 na Nymbursku nedošlo 
k žádné vraždě. Loupeží je evidováno 16, případů úmyslného ublížení na zdraví 24. Z dalších jmenujme 18 případů nebezpečného vyhrožování či 10 případů vydírání. Celkem mezi násilné skutky patřilo 106 trestných činů.

O třetinu proti roku 2014 klesla i majetková trestná činnost, tedy především krádeže. Z nich bylo nejvíce vloupaček. V 70 případech zloději kradli z aut, 133 případů jsou vloupání do různých objektů, dále je to 43 vloupání do rodinného domu, 20 do chat, či 23 do obchodů. Ukradeno bylo také 41 jízdních kol. Alespoň, co bylo policii nahlášeno.

Do majetkových případů spadají i podvody, z nichž zajímavý byl případ padělaných dálničních známek. „To se týkalo celé republiky. Objevily se skupiny padělatelů těchto známek," potvrdil Šmíd. 
V našem regionu na tento „byznys" doplatila žena z Milovic, která levně koupila deset známek, že je výhodně prodá. Policisté jí je však zabavili a žena tak vlastní hloupostí přišla o 12 tisíc korun.

Prevence

Jak už bylo na začátku řečeno, svůj podíl na klesající kriminalitě má prevence. „Nejde jen o klasickou primární prevenci formou besed s policisty ve školách. Hovoříme tu 
o systematickém a koordinovaném postupu policie, orgánů místní samosprávy 
a městské policie za přispění samotných občanů v oblasti předcházení protiprávní činnosti" říká Šmíd.

Ze zajímavých preventivních projektů jsme již informovali o aktivitě Bezpečný Nymburk, která má i svoje webové stránky. Rovněž tak jsme zmiňovali i projekt Policie Kersku, jehož cílem je zabezpečení co největšího množství chat nějakým typem zabezpečovacího zařízení. Obec Hradištko se ve spolupráci s policií snaží získat na spolufinancování projektu prostředky z grantu ministerstva vnitra a poskytnout tak vyšší úroveň bezpečí pro obyvatele této krásné rekreační oblasti. Právě tady totiž vcelku pravidelně řádí vykradači.

Kromě klasického vyšetřování a preventivních programů čeká policisty pro letošek ještě jeden zásadní úkol: velká náborová kampaň, která za pomoci plakátů, letáků a bilboardů startuje právě v těchto dnech. „Souvisí to i s tím, že do budoucna budou zakládány speciální týmy zabývající se například kyber kriminalitou, posilovat budou jistě 
i složky cizinecké policie," uvedl Šmíd.

A první zájemci už se hlásí 
a policisté jim zprostředkovávají potřebné informace. „Kromě klasických podmínek, jako je dovršení 18 let, maturita nebo čistý trestní rejstřík máme i jednu novinku, která už se u některých uchazečů ukázala jako problém. Nesmí mít na těle tetování, které by bylo při výkonu služby viditelné," řekla policejní mluvčí Petra Potočná.

Tedy nesmí být ani na předloktí či lýtku, což by mohlo být viditelné v letních měsících. Nymburští policisté připravují pro zájemce prohlídku celé budovy ředitelství, něco jako den otevřených dveří. Přičemž zájemci budou moci nahlédnout jak do horních pater, kde jsou laboratoře techniků, tak do podzemí, kde jsou cely.

SROVNÁNÍ KRIMINALITY 2014 A 2015

NÁZEV TREST. ČINU                                               2014              2015

Loupež                                                                    19                 16
Úmyslné ublížení na zdraví                                       25                  24
Nebezpečné vyhrožování                                       24                   18
Vydírání                                                                  13                  10
Porušování domovní svobody                                16                  13
Znásilnění                                                                4                     3
Sexuální nátlak                                                        0                     2
Pohlavní zneužívání                                                 4                     2
Nebezpečné pronásledování                                    1                     3
Krádeže vloupáním celkem                                     409                 263
Krádeže prosté celkem                                           607                 431
Podvod obecný                                                     41                    43
Poškozování cizí věci                                              41                     33
Sprejerství                                                             55                     19
Drogové trestné činy                                             46                     36
Maření výkonu úředního rozhodnutí                      112                   100
Ohrožení pod vlivem návykové látky                      92                    107
Zanedbání povinné výživy                                     154                   130
Padělání známek a kolků                                         0                       11
Neoprávněné držení platebního prostředku             32                     34
Úvěrový podvod                                                    27                     12
Zpronevěra                                                            23                      24

Celková kriminalita 2015:
Zjištěno 1588 skutků – objasněno 50,13% (druhý nejlepší výsledek ve středočeském kraji)

Celková kriminalita 2014:
Zjištěno 2014 skutků – objasněno 49,75%

Zdroj: Územní odbor Policie ČR Nymburk