Zástup policistů v uniformách i v civilu na jedné straně, cizinci z nejrůznějších zemí a sociálně slabší žijící na ubytovnách na straně druhé. Takové obsazení měla bezpečnostní akce, která se konala v noci na pátek na Nymbursku. A výsledky se dostavily. Dva kontrolovaní muži a jedna žena byli na „černém“ seznamu a ubytovnu opustili v policejních autech.

Akce byla spuštěna v půl osmé večer. Kolona policejních vozů zamířila nejprve do ubytovny na kraji Nymburka poblíž výjezdu na Hořátev. Domov převážně zahraničních dělníků nese honosný název hotel Bene.

„Policie, otevřete!“ ozvala se ten večer asi nejčastěji opakovaná výzva u všech dveří. Z pokojů se převážně vynořovaly malé postavy Asiatů. „Jo, doklady,“ pochopili zpravidla okamžitě situaci, když ve dveřích uviděli policejní uniformy.

Lustrace po vysílačkách dopadla pro všechny ubytované dobře. Ani po jednom z nich nikdo nepátral, doklady měli také v pořádku.

Následoval přesun do dvou ubytoven u fotbalového hřiště Polabanu. Už při příjezdu policejní kolony bylo jasné, že tady nečekaná návštěva strážců zákona vyvolává paniku.

Postavy za okny náhle výrazně zrychlily pohyb a v místnostech nastal čilý ruch. Za pár minut bylo jasné proč.

„V jedné ubytovně byla kontrolována žena, po které jsme pátrali. Z druhé ubytovny jsme odvedli dva muže,“ hlásila po chvíli kontrol policejní mluvčí Zuzana Tuzarová.

Policejní razie však nenechala v klidu ani muže, který byl nájezdem uniforem evidentně rozčilen. „Můžete mi vysvětlit, jaký k tomu všemu máte důvod? Vždyť je to celý k ničemu. Měli byste chytat velký ryby a ne nás tady buzerovat,“ vztekal se brunátný chlapík.

Pak už následoval přesun do Poděbrad. Cíl: ubytovna na Ostende. V tomto objektu tvořili většinovou klientelu Rumuni, objevil se tu ale například i Litevec.

Rozruch vznikl hned u prvních zamčených dveří, za kterými bylo slyšet hrající rádio. Opakované bušení na dveře s hlasitými výzvami k ničemu nevedlo. Po svém kolegovi začali pátrat i dělníci žijící v sousedních pokojích. „Vasile!“ rozléhalo se celou budovou. Rozuzlení bylo překvapivě prosté. Vasil prožíval napínavé chvilky zamčený na toaletě a po vyjití z místnůstky jen překvapivě zíral.

Ukázalo se, že stejně jako ostatní ubytovaní neměl co skrývat a doklady i policejní lustrace proběhly v této budově bez problémů.

Pak přišly na řadu restaurace a kontroly nalévání pití mladistvým. Personál i osazenstvo žižkovské restaurace Na Horách i klubu Bugr se ukázalo jako vzorné, nikdo neplnoletý se v lokálech neopájel alkoholem. V mexické restauraci Mestizzo už dokonce před jedenáctou žádný z návštěvníků nebyl.
Poslední část bezpečnostní akce byla zaměřena na kontrolu řidičů na území celého okresu. Jednotlivé policejní hlídky se rozjely na svá stanoviště a kontrolovaly šoféry až do druhé ranní. I při této akci měly úspěch. Zadrženi byli další dva celostátně hledaní.