Kamera zachytila muže, jak odkládá použité věci ke kontejnerovým stáním šikmo naproti rohu u cukrárny v Palackého třídě.

„Blokovou pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku uložili strážníci městské policie muži, kterého zachytil kamerový systém při odkládání odpadu. Při projednávání přestupku bylo zjištěno, že odpad pochází z provozovny v Palackého třídě a nepatří dokonce ani do veřejných kontejnerů, ke kterým byl složen,“ řekla Simona Lazarová z Městské policie v Nymburce.

Pokud se kdokoliv dopustí podobného přestupku, může mu být uložena pokuta až do výše 1 tisíc korun. „Ve správním řízení však může být ještě vyšší,“ poznamenala Lazarová.