Luxusní auta, milionová konta, domy, veškerá výbava čerpacích stanic včetně nádrží s pohonnými hmotami pod pumpami, dokonce i kamiony.

O to vše přišla během jediného dne při akci Pavučina nymburská firma Herst, respektive podnikatel Vlastimil Hercok provozující několik pump, autodopravu a také autoškolu. Kromě jeho firmy zasahovali úředníci Finanční správy a Celní správy také v několika dalších na Vysočině, v Ústí nad Labem a v Plzeňském kraji.

Akci spojoval jeden motiv: neuhrazení daně z přidané hodnoty po nákupu pohonných hmot v zahraničí a jejich převozu do České republiky. „Celková škoda byla vyčíslena na 750 milionů korun," řekla mluvčí Generálního finančního ředitelství Jitka Ježková.

Podle pátečních slov podnikatele Hercoka konkrétně po něm požadovali úředníci 150 milionů korun. „Já si žádného pochybení ohledně placení daní nejsem vědom," řekl Nymburskému deníku Hercok.

Finanční správa však má opačný názor a v pátek zavřela všechny pumpy, prováděla na nich soupis věcí a odvážela je do svých skladů. Firma Herst tak zřejmě skončila.

Mluvčí Finančního ředitelství nechtěla s odovoláním na mlčenlivost specifikovat roli firmy Herst v celé akci, nicméně podle několika vyjádření se zdá, že právě ona byla tím vrcholkem ledovce, který daňové podvody zaštiťoval a údajně měl tímto způsobem krýt i další firmy. Nepřímo, i když celkem zřetelně to řekl jeden z detektivů zasahujících na místě. „Tato akce je výjimečná tím, že jsme se nezaměřili na firmy, které jsou jako první v tom řetězci, ale zaměřili jsme se na ty, kteří ten podvod organizují, případně z něj mají zisky."

Navíc celníci, kteří v akci pavučina vystupovali jako technická podpora Finanční správy, odhalila několik set litrů nafty, u které existuje i problém se spotřební daní. „Celní správa při této akci poskytovala technickou podporu Finanční správě a navíc prováděla i své kontroly v oblasti spotřebních daní a během nich jsme odhalili naftu, ke které ten kdo ji skladoval, nebyl schopen předložit jakékoliv doklady, které by svědčily o tom, že spotřební daň z nafty byla zaplacena. Jedná se o 700 litrů nafty a škoda dosahuje 9 tisíc korun," uvedl mluvčí Celní správy Jiří Barták.

Tato položka je však mizivá ve srovnání s tím, jaké úniky má mít na krku firma Herst v souvislosti s nezaplacením daně z přidané hodnoty.

Celníci i zástupci Finanční správy odmítli říci, zda na základě svých poznatků dali podnět k jednání Policii České republiky. Podle neoficiálních informací tak učinili. Z jakých trestných činů může být tedy podnikatel Hercok podezřelý? Podle osloveného policisty by se patrně jednalo o trestný čin Neodvedení daně. Za to by v krajním případě hrozilo podnikateli až 8 let vězení.

Exekuci podléhá i šest luxusních aut a šest nemovitostí, říká mluvčí finančního ředitelství

Byl pátek kolem osmé večer a kolem nás z parkoviště kamionů firmy Herst v Drahelicích vyjížděly cisterny naplněné zabavenými pohonnými hmotami a směřovaly do skladů spravovaných státem, potažmo firmou Čepro. O akci Pavučina, jejímiž jsme přímými svědky, jsme hovořili s mluvčí Generálního finančního ředitelství Jitkou Ježkovou.

Takže v jaké jsme fázi akce Pavučina a o co v ní vlastně jde?
V tomto momentě vrcholí akce Pavučina, kterou jsme připravovali dva měsíce. Na akci se podílela Finanční správa, Celní správa a finančně analytický útvar ministerstva financí. Při této akci byly rozkryty daňové úniky ve výši téměř 750 milionů korun. 
V této chvíli je podrobeno exekuci 33 milionů korun na bankovních účtech, 6 nemovitostí v hodnotě 36 milionů korun, 6 luxusních automobilů v hodnotě 8 milionů korun, blíže nespecifikovaný počet movitých věcí a 3 nákladní automobily.

Kolika firem se akce Pavučina týká?
Týká se několika firem. Zaměřili jsme se na firmy, které v podezřelých obchodních řetězcích vystupují jako organizátoři a hlavní příjemci daňových úniků. K vydání zajišťovacích příkazů vede Finanční správu obava, že v budoucnu nebude daňová povinnost uhrazena. V několika případech se stalo, že byly vydány zajišťovací příkazy, subjekty na to nijak nereagovaly, proto se přistoupilo k exekuci majetku.

Patří nymburská firma Herst, ve které nyní zabavujete věci, k organizátorům akce s daňovými úniky?
K jednotlivým firmám konkrétně se nemohu vyjadřovat, v tomto směru jsme vázáni mlčenlivostí. Jen chci zdůraznit, že se jedná o akci, která probíhá ve firmách na území celé republiky.

Můžete tedy alespoň říci, zda na Nymbursku se jedná o jedinou firmu, která je centrem vašeho zájmu?
Ano, tady na Nymbursku se jedná pouze o tuto firmu. Další firmy, kterých se akce týká, jsou z Vysočiny, Ústí nad Labem a Plzeňského kraje.

Akce se zdá rozsahem velká. Je to tak i z pohledu finanční správy?
Ano, je to největší kontrolně exekuční akce za tento rok.

Může ještě majitel nějakým způsobem získat zabavovaný majetek zpět?
Tento majetek bude u nás do doby, než bude prodán v dražbě.

OTÁZKA PRO DETEKTIVA FINANČNÍ SPRÁVY

Můžete popsat mechanismus, jakým způsobem připravili podnikatelé stát o daň z přidané hodnoty?
Ke zkrácení daně dochází tím způsobem, že plátce daně v České republice nakupuje zboží v jiné zemi Evropské unie, nakupuje ho bez daně a v České republice nepřizná tu daňovou povinnost, která mu z toho pořízení zboží v jiné zemi Evropské unie vznikla. Nicméně tato akce je výjimečná tím, že jsme se zaměřili nejen na ty firmy, které jsou jako první v tom řetězci, ale zaměřili jsme se hlavně na ty, kteří ten podvod organizují, případně z něj mají zisky.