Podle informace zveřejněné na stránkách města došlo k poničení aleje v noci 29. listopadu. „Někdo ulámal a vyvrátil 6 lip na Pístecké cestě. Podáváme trestní oznámení, způsobená škoda činí přes 18 tisíc korun," píše se na stránkách radnice.

Mnohem horší než materiální škoda je však podle vedení města ta skutečnost, že tím přišla vniveč práce dobrovolníků a dětí, kteří tyto stromy na jaře sázeli.