Případ se dostal do povědomí veřejnosti prostřednictvím videa, které pořídil jeden z přihlížejících a umístil ho do svého příběhu na facebooku. Na záznamu je vidět školák, který surově bije druhého chlapce a mlátí do něj i poté, co napadený už leží na zemi bez náznaku toho, že by se byl schopný bránit.

Škola je téměř bezmocná

Agresorem je žák 6. základní školy Kolín, hovoří se o tom, že syn z rozvrácené rodiny.

„Incident se odehrál mimo školu. Jakmile jsme se k videu dostali, hned jsem to nahlásil na policii. Přesah do školy celá záležitost samozřejmě má, hned jsme zahájili školní šetření, to stále probíhá, jednali jsme už s rodiči,“ uvedl ředitel školy Lukáš Kačer a spolu s hlasy rodičů dalších školáků se shoduje, že se v případě útočníka skutečně jedná o problémového mladíka.

„Neříkám, že u nás neexistuje ubližování mezi dětmi, ale důrazně se ohrazuji proti výtkám, že se to ve škole neřeší. Pokud se incident objeví, každý řešíme jednotlivě,“ poznamenal ředitel. Současně připomněl, že škola problémového žáka nemůže vyloučit z povinné školní docházky.

„Spousta lidí si myslí, že když ho nevyloučíme, že věc neřešíme. Jenže my můžeme tak maximálně udělit dvojku z chování, fyzické tresty neexistují. Možnosti škol jsou strašně omezené, posílíme dozory, dohled, budeme pracovat s kolektivy, děláme preventivní programy, ale výchova je o rodičích. Škola je výchovně vzdělávací proces, ale východně ve smyslu výchovy ke kultuře, zdraví, občanství. Ale učit děti, jak se mají chovat, to je dílo rodičů, ne školy,“ dodal s tím, že s výchovnými problémy se potýká každá škola a šestka si teď vytáhla Černého Petra.

Vždyť ho mohl zabít!

Video objevila na facebooku také maminka jednoho z dalších žáků školy. „Strašně jsem se vyděsila, protože kluk, který leží na zemi, byl podobně oblečený, jako chodí můj syn,“ předeslala. Potvrdila, že se v případě agresivního školáka rozhodně nejedná o první případ, a ví to i z vlastní zkušenosti, kdy jej, společně se synem, potkali na ulici.

„Bylo vidět, že, tentokrát verbálně, útočí na kohokoli z okolí a vybírá si slabší. A dovolil si to dokonce i ve chvíli, kdy jsem se synem šla já,“ popsala. Mezi žáky školy se mluví o tom, že agresor napadl chlapce nejen pěstmi, ale i boxerem, z videa, které koluje po sociálních sítích, to ale není zcela poznatelné.

„Vždyť ho mohl zabít!“ říká matka a poukazuje obecně na situaci ve škole i na to, že video je hodně špatným příkladem pro ostatní děti. „Pak mají pocit, že takovéto chování je normální,“ dodal.

Stejného názoru je i Josef Opočenský, který roky působil v Kolíně jako školní psycholog. „Agresivita obecně poněkud stoupla, ale je to vývoj všude, u dětí i dospělých. Prostřednictvím technických vymožeností mají děti řadu věcí okoukaných. Ale jsou to individuální případy. Myslím, že celou dobu o tom víc mluví rodiče, tedy o agresivitě, šikana je modní termín. Řešil jsem jednou dlouho problém s žákem a on byl nakonec problém spíš v rodičích. Vždycky jsem byl toho názoru, že prvořadí jsou rodiče, škola je výukovou nadstavbou. Bohužel je to ale mnohdy obráceně, tedy že škola přebírá výchovnou část za rodiče. I když to samozřejmě nelze generalizovat,“ popsal psycholog.

Školní psycholožka Lenka Tenklová se podle svých slov s takovým případem násilí mezi žáky, jaký teď hýbe Kolínem, nesetkala. Obecně prý nemá zkušenost, že by byly děti více agresivní, je to případ od případu.