Zahradní architekti i designéři tvrdí, že terénní vady nebo špatné podmínky v zásadě neexistují. Jakákoli vlastnost pozemku, který není vhodný pro standardní terénní úpravy a tradiční pěstování, je neomezenou možností pro vaši kreativitu. Příroda sama nám poskytuje šanci vytvořit něco neobvyklého.

Zpevnění svahu kulatinou:

| Video: Youtube

Eroze je velkým problémem způsobeným náhlými přívalovými dešti. Čím více kořínků je v půdě, tím menší šanci voda má. To můžete vidět například v lesích, umístěných na svazích, kde k odplavování půdy nedochází. K sesuvům totiž často dochází v místech, kde má půda nepropustnou vrstvu jílu, která způsobuje, že se nasycená horní vrstva při dešti sesouvá. Svažité plochy ale nestačí pokrýt pouze trávou.

„Svah lze řešit několika způsoby, vždy však záleží na sklonu, orientaci ke světové straně, proporcím a celkovém kontextu zahrady. Je nutno vzít v potaz i stabilitu svahu a jeho náchylnost k sesuvu, vodní, či půdní erozi,“ říká Adéla Chalupová, zahradní architektka.

Opatření proti sesuvům půdy

- hatě
- rohože
- zatravňovací dlažba
- opěrné zídky
- terasy
- schodiště
- popínavé rostliny

K nejlevnějším variantám, jimiž lze nestabilní svah rychle a lehce zajistit, patří hatě a rohože. „Hatě jsou tradiční dřevěné kulatiny například ze smrkového dřeva. Částečně brání půdním sesuvům a zlepšují podmínky pro kořenění vysazených rostlin,“ uvádí Aneta Křováková, zahradní designérka.

Smrková kulatina se položí kolmo ke svahu a zajistí se několika řadami tyčí, které stěnu zpevní.

Rohože jsou zase vyrobeny z obnovitelných materiálů, které se časem biologicky rozloží, aniž by poškozovaly životní prostředí. Instalace rohoží je jednoduchá. Pomocí speciálně navržených plastových nebo tenkých dřevěných kolíků, se rohože ukotví na vhodném místě.

Dlažby, opěrné zídky i terasy

K levným možnostem zpevnění svahů patří také zatravňovací dlažba. Ta má dvojí funkci: zpevňuje svah a zároveň umožnit růst trávy mezi otvory dlaždic.

„Dále je možné vytvořit opěrné zídky, terasy a schodiště, čímž zahrada získá další rozměr a zvýší se tak i její využití a obytnost,“ říká Adéla Chalupová.

Kámen v zídce pěkně doplňuje prostředí zahrady a zkrátka na ni patří. Je to přírodní materiál, s nímž se setkáváme na každém kroku. Vytváří kontrast k zelené trávě, stromům i květinám.

Kameny můžeme položit na sucho nebo je tradičně vyzdít maltou z písku a vápna. Přírodní kámen je ale poměrně drahý, a pokud nemáte přístup k levnému zdroji, zaplatíte za stavební materiál nemalé částky.

„Oblíbeným materiálem pro zpevňování svahů jsou betonové tvarovky. Jsou variabilní, mají dlouhou životnost a přívětivou cenu. Spojováním betonových svahových tvárnic a jejich zalití betonem lze vytvořit stabilní opěrné zdi. Mohou však být i vysypány zeminou a sloužit k pěstování rostlin. Po čase zídku mohou postupně zakrýt.

Nasypaný materiál, jako jsou štěrk a zemina, jim navíc dodá pevnost a stabilitu,“ říká Aneta Křováková.

Svahové tvárnice z betonu se používají k úpravě nerovného terénu nebo k dekoraci svažitých zahrad. Vyzkoušet můžete také palisády, jež jsou vhodné pro rozdělení pozemků s menším výškovým rozdílem.

Rostliny zpevňují a brání erozi půdy

Abychom zpevnili strmé svahy pomocí rostlin, musíme zvolit takové, které se samy popínají bez opory.

„Vhodné jsou půdopokryvné, ideálně stálezelené dřeviny, například skalník Dammerův, skalník vrbolistý, třezalka kalíškatá, brslen Fortuneův, břečťan popínavý, borovice kleč, tis červený, jalovec polehlý, jalovec chvojka, mikrobiota křižmovstřícná a další. Rostliny vždy volíme podle jejich nároků na stanoviště. Tímto způsobem svah ozeleníme a zároveň zabráníme vzniku eroze půdy,“ říká Chalupová.

Na další díl webseriálu Problematická zahrada se můžete těšit už v sobotu 22. dubna. Týkat se bude zahrad příliš vlhkých.