V rámci rozpravy o rozpočtu oponenti pochválili dobrý vývoj daňových příjmů – trvají však na tom, že současná krajská vláda má problém s využitím peněz, jestliže se v prvním pololetí Středočeskému kraji podařilo z vlastních proinvestovat jen šest procent rozpočtovaných výdajů. Kritika se týká i čerpání evropských dotací s využitím necelých 40 milionů korun z plánovaných necelých 600. Macháčkovi oponenti vytýkají průtahy v řadě konkrétních případů. Patří k nim mimo jiné i pořízení notebooků pro zastupitele.

Návrh na Macháčkovo odvolávání není aktuálně na pořadu dne, nicméně zastupitel Karel Horčička (ČSSD) přišel s nápadem, aby si Macháček uvolnil ruce tím, že se zbaví části kompetencí. Kritizovaný radní vysvětlil, že některé podklady, které se mu dostaly na stůl, si zasloužily další prověřování – a nepopírá, že u některých výběrových řízení kontroloval na internetu dosažitelné ceny nebo si nechal předložit originály nabídek. Zdůraznil při tom, že hlas výběrové komise je poradní a o zadání zakázky rozhoduje rada. Rozhodně však popřel, že by zasahoval do výběrových řízení. „Není pravda, že bych jednal s lidmi konkrétních firem,“ odmítl spekulace opozice, které však nedostaly podobu konkrétního nařčení.

„Někde v systému je chyba,“ tvá ovšem na svém zastupitel Peřina. Sociální demokraté se také ohrazují proti údajným „obrovským pravomocem v rámci financí a čerpání rozpočtu kraje“, které podle nich soustředili ve svých rukou Macháček a jeho stranický kolega ze STAN, radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje Michalik. Nevyloučili variantu, že by „pro příště“ mohli přijít i s návrhem na odvolání, pokud nezaznamenají změny, které by se jim zamlouvali – sami ovšem připouštějí, že při současném rozložení sil v zastupitelstvu by taková aktivita neměla šanci získat podporu. Naopak pochvaly se od nich dočkal radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) s investicemi do svého resortu – a chvályhodná je prý také snaha dostat turisty z Prahy do středních Čech, což je sféra kompetencí statutárního náměstka hejtmanky Víta Rakušana (STAN).