Pro příští roky hejtmanství počítá s tím, že na krajských dotacích by mělo být rozdělováno půl miliardy korun ročně, další půlmiliarda má být rok co rok vyčleněna na takzvané kapitálové výdaje neboli na investice. Na splátky úvěrů bude mít kraj připraveno 550 milionů korun ročně. V souvislosti se střednědobým výhledem rozpočtu do roku 2026 to uvedl náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

Udržet tempo investic

Vedení kraje předpokládá, že k nynějším úvěrům si kraj vezme ještě další, aby byl k dispozici dostatek peněz na akce, pro něž je možné získat příspěvek z evropských dotací. Předběžně se hovoří o dvou úvěrech: o jednom s limitem 3,5 miliardy korun a druhém ve čtyřmiliardové výši.

Bez peněz z „vlastních zdrojů“ by kraj projekty podpořené evropskými dotacemi uskutečnit nemohl – a chtít je odložit na později by znamenalo mávnout rukou nad možností dotace získat. Takzvané programové období 2021–2027 je totiž poslední příležitostí k jejich čerpání. Záměr tedy zní jasně: snažit se o maximální využití dotačních prostředků. „Kraj musí mít zdroje, aby nezastavil svůj rozvoj, ať už je to doprava, školství, sociální oblast či modernizace nemocnic,“ vysvětlil Michalik, jaké investice by měly umožnit úvěrové peníze.

Obavy z rizik spojených se zvýšenou mírou zadlužení kraje zdůrazňuje předseda opozičního klubu ANO Martin Herman – byť čerpání evropských dotací podporuje. Také Gabriel Kovács (ANO), který post finančního náměstka zastával před Michalikem, volá po spolufinancování projektů podpořených evropskými dotacemi „nejen z úvěrových zdrojů“. Naopak předseda finančního výboru krajského zastupitelstva Michael Pánek (ODS) zůstává v klidu: členové výboru vše projednali, obsáhle, a navrhovaný postup doporučují.

Nový úvěr? Bude se jednat

„Půjčit si čtyři miliardy na příští čtyři roky až pět let je velká částka,“ připouští Michalik. Ujišťuje, že krajské zastupitelstvo ještě bude jednat o tom, zda takto chce postupovat. I o tom, jaká je potřeba těchto peněz: také investiční priority budou schvalovat členové zastupitelstva.

Náměstek hejtmanky současně odmítá opoziční argumenty o „projídání“ peněz na investice v provozu: u takzvaných běžných výdajů se počítá se zafixováním na úrovni roku 2020 s ročním navyšováním o jedno procento. Za opozici však varuje Robert Bezděk (ANO): může se podle něj objevit potřeba stamilionů korun v souvislosti s příslibem vedení kraje týkajícím se takzvaných vyrovnávacích plateb pro nemocnice jiných vlastníků, než je kraj.

Střednědobý výhled rozpočtu kraje i s plány na přijetí nového úvěru podpořilo 46 členů krajského zastupitelstva; 13 se hlasování zdrželo. Michalik k tomu poznamenal, že kraj v souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni daného roku 60 procent průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. „V jednotlivých letech je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele dosahuje nejvyšší hodnoty 27,45 procenta v roce 2025,“ uvedl náměstek hejtmanky ke schválenému rozpočtovému výhledu.

Dluhové zatížení Středočeského kraje
- 2007: úvěr od Komerční banky s limitem 4 miliardy korun na financování investičních projektů v oblasti dopravy, zdravotnictví, životního prostředí, sociálních věcí, projektů spolufinancovaných strukturálními fondy Evropské unie; kraj splácí ročně 239,49 milionu korun, konečná splatnost úvěru je v roce 2027
- 2008: záruky za úvěry oblastních nemocnic v Kladně, Příbrami a Kolíně do celkové výše 1,84 miliardy korun; úvěry jsou splatné v roce 2025
- 2018: kontokorentní úvěry od Komerční banky a České spořitelny v rámci bankovní služby cash pooling v celkové výši 800 milionů korun na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji – v případě potřeby s přednostním čerpáním na financování projektů podpořených z evropských i národních dotací
- 2019: úvěr od České spořitelny s limitem 2 miliardy korun na předfinancování projektů spolufinancovaných z prostředků od Evropské unie; splatnost je do pěti let od podpisu smlouvy, tedy v roce 2024
- 2020: úvěr od Komerční banky s limitem 2,75 miliardy korun na poskytnutí bezúročných půjček živnostníkům postiženým koronavirovou krizí – skutečně čerpáno 234,42 milionu korun; úvěr bude splácen v pravidelných čtvrtletních splátkách, ročně celkem 78,14 milionu korun, konečná splatnost je v roce 2024
- 2020, 2021: úvěr od Evropské investiční banky s limitem 3,05 miliardy korun na financování investičních projektů kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností (tedy oblastních nemocnic); splátky budou hrazeny podle splátkového kalendáře pro každou tranši, lhůta splácení je až 23 let včetně až čtyřletého odkladu zahájení splácení, konečná splatnost je v roce 2047

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje