Zaměřuje se rybářská stráž na některé revíry speciálně?
Rybářská stráž se na Kolínsku zaměřuje zejména na revíry, kde víme o zvýšeném rybářském tlaku, nepořádku u vody nebo na lokality, kde opakovaně zjišťujeme problémy, ale obecně se dá říci, že kontrolujeme v průběhu roku všechny rybářské revíry a namátkově.

Co všechno se kontroluje?
U rybáře kontrolujeme vše, co je v danou chvíli při kontrole podstatné. Vždy to je rozhodně platný státní rybářský lístek a povolenka k lovu ryb. Kontrolám podléhají i ponechané úlovky a jejich přípustné míry, předepsané vybavení, pořádek na lovném místě a mnoho dalšího.

Jaké vybavení používáte?
Při kontrolách má porybný povinnost mít na sobě viditelně umístěn odznak rybářské stráže a prokázat se průkazem rybářské stráže. Mezi naše vybavení patří dalekohledy, někdy používáme noční vidění, záznamová zařízení, samozřejmě lodě. Zákon o rybářství členovi rybářské stráže nezakazuje mít u sebe konkrétní věci pro efektivnější kontrolu či pro vlastní obranu. To už upravují jiné předpisy.

Předseda Českého rybářského svazu Kolín Jiří Krouza, který je sám také členem rybářské stráže.
Při kontrolách rybářská stráž naráží na tenatové sítě nebo i samoseky

Zažil jste při kontrolách nějaké hodně neobvyklé případy?
Bizarní případy se při kontrolách občas stávají. Někdy jsou úsměvné, někdy smutné a někdy z toho má člověk smíšené pocity. Drtivá většina rybářů je však slušných a při většině kontrol si naopak porybný s rybáři jako svými kolegy u vody popovídá a vymění si poznatky. To jsou příjemná setkání.

Co se mě týče, bizarní případ na hraně pro mě byl někdy před osmi roky. S kolegou jsme se vydali na běžnou noční kontrolu řeky Labe nad Kolín. Na úrovni obce Tři Dvory jsme narazili na udice nastražené mimo povolenou denní dobu lovu zapíchnuté do odlomených větví. Obojí špatně. Vedle udic vyhasínající ohniště, ve kterém dohořívaly větve z vedlejšího staletého dubu, dotyční olámali strom ve vegetačním období. Vedle ohniště velký nepořádek tvořený lahvemi od alkoholu a dalším. Na stromě zavěšené rostliny marihuany a o kus dál postavený stan. Když jsme přistoupili ke kontrole osob, vylezli ze stanu dva chlapi středního věku, jeden z nich cizinec. Neměli žádné doklady pro lov ryb, ani doklady totožnosti. Kolega se rozhodl zadržet jim pytlačky, na což reagovali dost agresivně, zprvu urážkami, výhrůžkami.

Na místo jsme požádali o asistenci policii za účelem zjištění totožnosti. Před příjezdem hlídky oba zalezli zpět do stanu, kde začali rachotit s nějakými kovovými předměty a s výhrůžkami, že nás zabijí, jsme venku čekali, co se bude dít. Tři hodiny ráno, všude tma, dva zfetovaní pytláci ze stanu křičící výhrůžky a člověk nevěděl, s čím na něj vyběhnou. Nic příjemného. Když přijela hlídka, zjistilo se, že se jednalo o osoby v celostátním pátrání a PČR si věc dořešila. Takové zážitky jsou ale naštěstí ne tak časté.

Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky na Orlíku.
Rybářský háček si chlapec píchl do nohy, u vody ale v létě hrozí více malérů

Zaplať Pán Bůh! A jsou jistě i opačné…
Je i mnoho hezkých zážitků. Často při kontrolách zjišťujeme, že rybáři přijedou k vodě a kromě úklidu lovného místa vezmou pytle na odpad a uklidí od nepořádku i vzdálené okolí bez ohledu na fakt, že ne všechen nepořádek je jen po jejich předchůdcích. Při činnosti rybářské stráže se člověk setká snad se vším. Celkově je to činnost důležitá pro revíry, aby ji člověk dělal rád, musí mít k revírům, ale i rybářům pozitivní vztah. Pak to má smysl. Letos jsme jako rybáři v Kolíně oslavili 130 let od vzniku. Kontrola revírů vždy důležitá byla a bude. Je na místě, abych poděkoval všem kolegům porybným, ale i kolegům rybářům, protože právě oni provádějí ty nejčastější kontroly, aniž by to tak brali. Petrův zdar!