Vystoupili se závěrečnými řečmi v rámci projednávání kauzy údajně korupčního ovlivňování stavebních a zdravotnických zakázek Středočeského kraje. Ta je dlouhodobě spojována především z nejviditelnějším z 11 obžalovaných: s někdejším středočeským hejtmanem Davidem Rathem. Ten se ke slovu – a to nejspíš k poměrně obsáhlé řeči – dostane zřejmě v pondělí.

Jirešovi klade státní zástupce Petr Jirát za vinu, že předal šestimilionový úplatek, aby získal zakázku na vybavení kladenského domova seniorů a na dodávky přístrojů pro kladenskou nemocnici. To obžalovaný odmítl. Podle něj se nestalo cokoli nestandardního. Podobně hodnotí svou část kauzy Řehák, jemuž žalobce Jirát připisuje 12milionový úplatek za získání zakázky na dodávky pro nemocnice v Kolíně a v Kutné Hoře. „Kategoricky odmítám všechna obvinění,“ prohlásil v jednací síni.

Proti obžalobě se vymezuje i většina ostatních souzených. Včetně Ratha, který vůči své osobě kauzu opakovaně označil za politický proces směřující k jeho likvidaci jako výrazného politika, kdy je o vině a přísném trestu rozhodnuto již předem. Jedinou výjimkou se stala stavební podnikatelka Ivana Salačová v roli spolupracující obviněné. I její závěrečná řeč v jednací síni v pátek zazněla, ačkoli ona sama nebyla přítomna. Vyjádření, v němž potvrzuje dřívější přiznání a snahu usvědčovat spoluobžalované, poslala soudu v písemné podobě.

Jednání bude pokračovat i v dalších dnech. Hlavní líčení rozplánoval předseda senátu Robert Pacovský do 13. dubna – nicméně aktuální vývoj dává tušit, že zřejmě všechny termíny nevyužije. Vývoj v kauze plné zvratů, jíž se soudy všech úrovní zabývají již od roku 2013, je však velmi obtížné odhadovat.