Na programu jejich zasedání je rozhodování o spojení dvou gymnázií v Příbrami (včetně rokování o petici, jež tento krok odmítá). Sloučení je aktuálně navrhováno také pro dvě školy v Jesenici na Rakovnicku, integrovanou a praktickou, a učilišť ve Středoklukách a v Kladně. Říká se tomu optimalizace.

Argumenty mají zastánci i odpůrci

Potřebu změn vysvětluje radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) mimo jiné nutností reagovat na potřeby pracovního trhu nabízejícího uplatnění, na vývoj zájmu učňů a studentů, lépe bude možné využívat pedagogy, ale je třeba myslet i na úspory.

Za zbytečné například radní považuje zatěžování ředitelů starostí o poloprázdné budovy s hledáním dalších možností jejich využití, stejně jako naopak placení za pronájmy prostor tam, kde školy zřizované krajem nepůsobí v budovách v jeho vlastnictví. Vácha současně ujišťuje, že všechny ušetřené peníze školám zůstanou: bude je možné využít zlepšování vybavení, jež se leckde příliš nezměnilo od osmdesátých let minulého století. Či dokonce sedmdesátých.

Obecně proti podobným změnám nejsou námitky, když i leckteří odpůrci připouštějí, že předkládané důvody zní rozumně. Ovšem: se zásadním dodatkem: jinde ano, ale rozhodně ne tady u nás. Přičemž vyučující, rodiče i starostové přicházejí s vlastními argumenty (nejčastěji zaznívají obavy, že po sloučení by nebylo možné uplatňovat individuální přístup, ale patří sem také přirozená spádovost, dopravní obslužnost či předpoklady demokratického vývoje), s přehledy úspěšnosti, rozbory uplatnění absolventů „od nás“ a „od nich“…

Podle navrhovaného programu však na debaty o krocích spojovaných s dlouho odkládanou reformou středního školství ve Středočeském kraji, jež se zajisté stanou nejsledovanějšími body jednání, nemá dojít hned po začátku zasedání. Předcházet jim mají mimo jiné schvalování nového dotačního programu Středočeského kraje na podporu budování cyklistické infrastruktury či poskytování darů obcím na výstavbu bytů.

V tomto případě se však polemiky neočekávají; určitě ne k samotnému účelu poskytovaných peněz. Diskuse se tak může strhnout spíš jen kolem toho, jestli je vhodná forma daru a zda by nebylo lepší trvat na dotacích s detailním vyúčtováním poskytnutých financí. Ještě před školami se mají řešit také další dotační programy či zdražování tarifu Pražské integrované dopravy.

Dovnitř se dostane jen 30 občanů

Zasedání zastupitelstva je veřejné; přijít sledovat rozhodování volených politiků může na krajský úřad kterýkoli zájemce. Za současných omezení proti šíření koronaviru to však naplatí tak docela. Z řad veřejnosti bude do budovy krajského úřadu vpuštěno nejvýše třicet lidí. To je podstatná informace zejména pro odpůrce spojování škol, jejichž řady se zdají být obzvlášť početné v Příbrami. A z minulosti je známo, že když zastupitelé jednali – neúspěšně – o slučování jiných škol, nebylo málo těch, kteří považovali za rozumné vyjádřit svůj nesouhlas osobní přítomností.

Zájemci o sledování debaty i toho, jak konkrétní zastupitelé hlasovali, však zkrátka nepřijdou. Dění v jednacím sále bude možné vidět v reálném čase odkudkoli: prostřednictvím videopřenosu na webových stránkách krajského úřadu (www.kr-stredocesky.cz). Včetně titulků, aby bylo zřejmé, kdo právě hovoří.

Možnost osobní účasti na jednání zastupitelů

- Jednání středočeských zastupitelů se uskuteční v pondělí od 10 hodin v budově Krajského úřadu Středočeského kraje na pražském Smíchově (Zborovská 11)

- Cestovat přes hranici okresu je možné za účelem „neodkladné úřední záležitosti“

- Do budovy je možné nechat vstoupit za účelem účasti na zasedání zastupitelů maximálně 30 osob – při dodržení všech platných opatření včetně použití respirátorů – přičemž pro 20 z nich bude vyčleněna oddělená místnost se zajištěným videopřenosem a 10 občanů se dostane do prostor propojených přímo s jednacím sálem

- Všichni přítomní budou moci podat přihlášku do rozpravy – a v případě, že předsedající na jejím základě udělí žadateli slovo, bude občan pozván do jednacího sálu, ať byl usazen kdekoli

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje