„Bude zahájeno ve středu 31. 1. 2018 v 16.30 v Sokolovně Veltěž, Průběžná 76, 250 66 Zdiby-Veltěž,“ zveřejnila Zemanová na úředních deskách krajského úřadu a prostřednictvím informačního systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA. Vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí Hana Švingrová také požádala o vyvěšení na úřední desce zdibskou radnici.

Právě na tohle oznámení hodně místních dlouho čekalo. Je totiž mezi nimi celá řada lidí, kteří proti záměru protestují. Své „ne“ řekli zdibští zastupitelé, odmítavým stanoviskem se netají také představitelé okolních obcí i přilehlých městských částí Prahy. Naposledy se nesouhlasně vyslovili i radní Středočeského kraje, kteří na počátku ledna posuzovali přepracovanou verzi dokumentace, jež měla reagovat na dřívější výhrady.

Odpůrci se obávají nejenom obecného zhoršení podmínek života v samotných Zdibech i okolí (přičemž hovoří jak o znečištění s dopady na veřejné zdraví, tak o zdevastování krajinného rázu), ale především neúměrné zátěže provozem kamionů, nákladních aut, dodávek i osobních vozidel přivážejících zaměstnance. Podle nich by přinesla regionu dopravní kolaps – kdy už dnes lze pociťovat vážné problémy plynoucí z nedostatečné kapacity dopravní sítě – spojený i se spoustou škodlivin z aut popojíždějících v kolonách.

Eva Slavíková, která ve Zdibech koordinuje občanské iniciativy odpůrců, navíc připomíná, že nové logistické centrum ani nepovažuje za potřebné, jestliže podobných prostor ve v okolí dostatek. „Jedná se o záměr pro Středočeský kraj zcela nebývalý, neboť je navrhován přímo do intravilánu obce Zdiby, asi 25 metrů od prvního rodinného domu, do původního historického centra obce Zdiby,“ argumentuje dále Slavíková.

Společnost Goodman by u Zdib chtěla vybudovat logistický areál s dvojící rozměrných hal, pánovaný včetně zázemí na ploše 152 795 metrů čtverečních. Počítá s tím, že by s provozem mělo být spojeno mimo jiné 400 jízd těžkých nákladních vozidel denně a stejný denní počet průjezdů lehké nákladní dopravy; převážná část tohoto provozu by měla být směrována na dálnici D8. Firma slibuje, že v rámci výstavby areálu zaplatí i přestavbu místní okružní křižovatky.

Konečné slovo při vydání souhlasného či nesouhlasného stanoviska v rámci procesu EIA běžícího již od dubna roku 2016 bude mít krajský úřad. To, že krajští radní záměr nepodpořili, přitom nemusí naznačovat, jaké bude jeho stanovisko. Stanovisko samosprávy je pro úředníky jen jedním z podkladů; oni budou rozhodovat z pozice státní moci. Lze přitom očekávat, že ať bude verdikt jakýkoli, bude ještě následovat odvolací řízení. (hol)

Odkaz na informace na portálu CENIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980