Nevoní doslova: vyrábí krmiva pro domácí mazlíčky, přičemž již roky si lidé stěžují na příležitostný zápach „po psích granulích“; často i velmi intenzivní. Dlouho se nedařilo dosáhnout zlepšení, a to navzdory desítkám milionů korun investovaných do dalších stupňů technologií čištění odpadního vzduchu i spolupráci s jejich různými dodavateli.

Nyní Vafo hlásí pokrok. Díky spolupráci s environmentální komisí, kterou pro boj se zápachem firma vytvořila a v níž mají hlavní slovo experti z Vysoko školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), se podařilo soustavu na čištění odpadního vzduchu chrášťanského závodu vylepšit. Pomohly úpravy nasměrování průtoku odpadní vzdušiny u nově doplněné koncové vodní pračky – přičemž optimalizace nastavení technologie vzešlá z několikaměsíčních testů skutečně přinesla pokles počtu snížení stížností na zápach ze strany veřejnosti.

Do soustavy pro čištění odpadního vzduchu byl navíc nově doplněn eliminátor vodního aerosolu, který se nyní prověřuje v pilotních testech. S očekáváním, že přinese další zlepšení. Právě aerosol totiž podle Karla Ciahotného z VŠCHT, který je předsedou komise, způsobuje netypické chování odpadní vzdušiny.

Páni vědci prominou zjednodušení, ale snad lze říci, že se část zápachu „schová“ do miniaturních kapiček vody, v takto chráněném prostřední jeho částice nejen bez větší újmy projdou čisticí technologií, která by si s nimi v suchém vzduchu poradila, ale dokonce spolu organické látky mohou reagovat a vytvářet další sloučeniny – a uvolní se až tam, kde se aerosol odpaří. To vysvětluje, proč se zápach objevoval i na místech poměrně vzdálených od závodu, zatímco v jeho okolí cítit nebyl, a někdy i ve větší intenzitě, než přímo ve výrobních prostorách firmy.

Jak se vodní kapénky daří odlučovat, má být vyhodnocováno v následujících měsících. Po ukončení testů účinnosti členové komise rozhodnou o dalších možnostech využití tohoto zařízení. Testují se však i další úpravy připravené podle návrhu environmentální komise. Došlo rovněž na měření vlhkosti jednotlivých proudů vzduchu v různých částech technologie výroby granulí – extrudéru, sušárně i chladiči – s jejichž výsledky bude komise pracovat při návrzích dalších opatření.