Zřizovatele od 1. září změnily ZUŠ v Pečkách (kde současně začaly i stavební úpravy před budovou školy), v Uhlířských Janovicích a ve Vlašimi. Shodně u nich zřizovatelské kompetence přešly ze Středočeského kraje na města. V pondělí 12. září dojde na jednání krajského zastupitelstva na schvalování obdobného předání uměleckých škol v Benátkách nad Jizerou a v Mladé Boleslavi. Tam se podle slov krajského radního pro oblast vzdělávání a sportu Milana Váchy (STAN) počítá s převodem za čtyři měsíce: od nového kalendářního o roku.

Převzetí „svých“ ZUŠek kraj nabízí městům či obcím i jinde – přičemž Vácha již v minulosti (a to ještě před nynějším nárůstem cen energií) Deníku vysvětlil, že za tím nesouvisí snaha hejtmanství ušetřit výdaje na provoz těchto škol. Základní umělecké školy jsou financovány na základě normativů ministerstva školství (což vychází z počtu žáků) a dále ze školného. Pokud tyto zdroje nestačí, poskytuje příspěvek zřizovatel. Třeba v případě ZUŠ Pečky takto kraj letos přispíval na nájemné, energie a běžné provozní výdaje částkou zhruba 33 tisíc korun měsíčně.

Zrovna vedení Peček na nabídku kraje na převod zřizovatelské funkce kývlo téměř okamžitě – a následně souhlas s předáním školy mající kapacitu 370 žáků a s jejím převzetím vyslovily i krajské a městské zastupitelstvo. Starostka Alena Švejnohová (Naše Pečky) si změnu zřizovatele umělecké školy pochvaluje. „Budeme moci více ovlivňovat její rozvoj, vybavení – a koordinovat spolupráci s ostatními příspěvkovými organizacemi města,“ konstatovala. Vlastně tím prakticky zopakovala někdejší argumenty, jimiž radní Vácha Deníku v minulosti vysvětloval, proč městům převzetí ZUŠek nabízí. „S radostí dnes vítáme ZUŠ Pečky do rodiny našich městských škol,“ konstatovala. Vůli nabídnout změny zde ukazují i čerstvě zahájené práce na rekonstrukci prostranství před budovou. Cílem je vytvořit zázemí nabízející možnost pořádat koncerty, divadelní představení, výstavy, ale i venkovní výuku – nebo také jen posezení pro děti i dospělé.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Z 63 základních uměleckých škol fungujících ve středních Čechách zřizoval kraj 18. Většina jich už dříve fungovala jako městské organizace; několik je také soukromých, shrnula situaci hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Rozmístění krajských uměleckých škol v regionu je dáno historicky a je zcela nesystémové. Jsou okresy, kde jich je několik, ale jsou i takové, kde kraj nezřizuje ani jednu ZUŠ. Postupný převod těchto škol na obce proto vidíme jako logický a smysluplný krok. Města a obce mívají s těmito školami velmi dobře navázané a úzké vztahy – a mohou tak zřizovatelské kompetence vykonávat lépe,“ uvedla hejtmanka. Středočeský kraj bude i těm ZUŠ, které převede na města, nadále poskytovat metodickou podporu – a zachovány také zůstanou krajské soutěže.