Velký zájem o probírání konkrétních problémů, s jejichž řešením by kraj mohl radnicím pomoci, byl až překvapivý, připouští hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Dokonce se tvořily fronty, přičemž někteří starostové a starostky přecházeli od jedné ke druhé. „Je vidět, že možnost osobního jednání, navázání kontaktů a odbourání komunikačních bariér jsou přínosem,“ poznamenala hejtmanka. A jedním dechem slibuje: takovýto kontaktní blok nebude chybět ani na dalším, již pátém setkání s představiteli radnic chystaném na jaro. „Bez obcí a měst by nebyl kraj – a nebylo by tomu ani naopak,“ podotkla.

I když na řadu dotazů mohli úředníci odpovědět přímo na místě (což se týkalo například upřesnění většiny nejasností kolem dotačních programů, a to včetně předvedení konkrétních webových stránek, kde hledat konkrétní informace), některé vyžadovaly prověření dalších souvislostí. Pak došlo na odpovědi v písemné podobě: e-mailem. V řadě případů byli také starostové nasměrováni přímo na úředníky zabývající se konkrétní agendou.

O co se starostové zajímali

- Řešení možností parkovacích ploch pro návštěvníky chráněných krajinných oblastí, finanční podpora činnosti mikroregionů anebo budování cyklostezek (tazatelé byli přesměrováni na konkrétní úředníky)
- Možnosti získat podporu na konkrétní stavby – například na dokončení zázemí hřiště ve Hvožďanech nebo na vybudování sportovní haly v Chrášťanech (třeba pomůže odkaz na program ministerstva pro místní rozvoj na podporu regionů)
- Konzultace týkající se veřejného investování s vazbou na dodržování zákona o veřejných zakázkách, možnost metodické pomoci v oblasti zadávání veřejných zakázek (byla nabídnuta pomoc a zodpovězení případných otázek elektronickou poštou)
- Možnosti výjezdů zástupců krajského úřadu na setkání zájemců o kotlíkové dotace na výměnu starých uhelných kotlů nižších emisních tříd za moderní zdroje tepla do Bělé pod Bezdězem, Krchleb, Sojovic a Káraného (stane se, jakmile krajské zastupitelstvo odsouhlasí program třetí výzvy kotlíkových dotací)
- Tři desítky zájemců přišly s konkrétními dotazy na pracovníky odboru kultury a památkové péče (v Kouřimi mohou počítat s tím, že se nadále plánuje převést tamější konstruktivistickou budovu zvanou Prokůpkův dům na město; v Karlíku mohou o peníze na obnovu zázemí knihovny i nákup knížek žádat v rámci Středočeského Fondu kultury a obnovy památek; ze stejného fondu může Liběchov žádat o peníze na financování obnovy kaple sv. Ducha, hrobu a kříže)
- Odbor dopravy zodpověděl velké množství dotazů týkajících se rekonstrukcí vozovek a budování obchvatů či přeložek (například v Jinočanech už vědí, že stavba přeložky silnice II/116 je projekčně připravena, nyní bude zadána studie proveditelnosti – a na realizaci dojde v případě získání finančních prostředků; ve Skryjích se mohou těšit, že požadavky na zlepšení spojení prostřednictvím veřejné dopravy s Prahou o víkendech a v létě se budou řešit v rámci začlenění oblasti Rakovnicka do systému Pražské integrované dopravy; ve Starém Vestci získali informaci, že projekt tamní přeložky je již hotov, běží stavební řízení a z hlediska financování bude stavba zaregistrována do programu ITI pro metropolitní oblasti)
- Čtyři desítky starostů se zajímaly o možnosti získat peníze na vylepšení škol – konkrétně na navýšení kapacity školek i základních škol, rekonstrukce nebo výstavbu tělocvičen, jídelen a dalších objektů (úředníci jim předali informace o vhodných národních a evropských dotačních titulech)
- V majetkové oblasti se řešily souvislosti převodů či směny pozemků
- V sociální oblasti byly hlavními tématy zajišťování terénních sociálních služeb a zřizování kontaktních míst POSEZ určených pro seniory a handicapované

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje