„Když už k této samozřejmě potřebné akci dochází, chceme, aby výsledek co nejlépe sloužil našim občanům. Proto jsem rád, že zastupitelstvo na svém zasedání poslední květnový pátek schválilo můj návrh, abychom v rámci rekonstrukce tratě požadovali výstavbu nového podchodu a bezbariérový přístup k perónu po obecní cestě,“ uvedl například starosta Cerhenic Marek Semerád.

Ve stávajícím plánu prací Správy železnic je jen rekonstrukce současného podchodu vybudovaného před 22 lety. Sejít se k této záležitosti se zástupci Správy železnic chce starosta už v nejbližších dnech.

V nedaleké Velimi je také rekonstrukce podchodu v plánu prací, ale obec by chtěla protihlukové bariéry. Zastupitelstvo odhlasovalo, že obec nechá provést u trati měření hluk. Jak ale připomněl starosta Josef Seifert, pozemky v okolí železniční tratě jsou soukromé, což může přinést problémy s výkupy.

„Přemýšlel jsem, proč se bariéry nevybudovaly už před dvaceti lety, když se prováděla rekonstrukce koridoru. Možná tehdejší zastupitelstvo narazilo na ten samý problém,“ soudí starosta. Velimi jako obce se obecně výluka až tolik nedotkne, práce skončí cca 30 metrů před přejezdem v ulili Krále Jiřího, nicméně musí počítat s větší dopravní zátěží nákladními auty dovážejícími materiál na stavbu.

K dalším mostním objektům, které jsou v plánu rekonstrukce, patří most přes říčku Výrovku, který vznikl v roce 1956, opravoval se v roce 1998, podchod v Poříčanech vybudovaný v roce 1962 a most přes silnici do Klučova pocházející z téhož roku.

V Poříčanech, kde rekonstruovaný úsek začíná a kde byla nedávno dokončena modernizace nástupišť spojená s vybudováním bezbariérového přístupu a prodloužením podchodu pod celým kolejištěm, se nyní bude pokračovat opravou kolejí a výhybek. Vybuduje se i nové staniční zabezpečovací zařízení.

V rámci rekonstrukčních prací budou nově vybudovány odbočky v Cerhenicích a v Tatcích. V Dobřichově bude zrušen nevyužívaný železniční přejezd. Stanice Pečky se v rámci těchto prací, které v celku vyjdou na 3,8 miliardy korun, rekonstruovat nebude. Plánuje se jako samostatná akce, která je nyní už v přípravě.