V jednacím sále krajského zastupitelstva se uskuteční konference nazvaná Spojujeme středočeský venkov věnovaná možnostem budoucího rozvoje venkovských oblastí – a její účastníci se musejí připravit na změněná pravidla. Už nebude stačit u schodiště pozdravit recepční a zahlaholit: „Já jdu na konferenci – a vím, kde se koná; děkuji, poradit nepotřebuji.“ Nebo si nechat cestu vysvětlit: v prvním patře od schodů doleva – a pak hned zase doleva.

Na sklonku uplynulého roku hejtmanství s důrazem na zajištění bezpečnosti a ochrany osob i majetku zavedlo zcela nový návštěvnický režim pro veřejnost, známý třeba z firemních objektů. Každý příchozí musí být zaevidován. Individuální návštěvníci konkrétního pracovníka či odboru dostávají identifikační průkaz – a po celou dobu návštěvy mají být pod trvalým dohledem doprovodu, který si čekajícího hosta vyzvedne na recepci.

Pro konference, semináře, školení či podobné akce, které v budově krajského úřadu nejsou žádnou výjimkou, platí jiná pravidla: jejich návštěvníkům jsou určeny IDC Event karty opravňující k samostatnému pohybu po budově. Tyhle karty ale nejsou pro každého: připraveny budou jen pro lidi zapsané na seznamu, který pořadatel akce s předepsaným předstihem odevzdá na podatelnu.

Výjimku z těchto pravidel představují pouze termíny jednání krajského zastupitelstva, které je ze zákona přístupné veřejnosti. Nejbližší zasedání zastupitelů se chystá na 29. leden. V těchto dnech zůstane úřad otevřen pro návštěvníky bez omezení – a bez identifikačních karet.

Devátého ledna, kdy se koná konference Spojujeme středočeský venkov, se tedy návštěvníci bez kartiček vydávaných na recepci neobejdou. Organizátoři proto účastníky vyzývají nejen k tomu, aby při příchodu používali výhradně vstup C z Preslovy ulice (tedy vchod „zadní“; nikoli hlavní bránu ze Zborovské ulice), ale kladou jim také na srdce, aby se do čtvrtka 4. ledna zaevidovali prostřednictvím registračního formuláře na internetu. S důrazem na fakt, že registrace je důležitá i pro ty, kteří svůj zájem již předběžně potvrdili – a každý návštěvník se musí zapsat samostatně. Tedy žádný údaj typu Josef Novák + 1! Jde totiž o to, aby karty mohly být rozdány správně.

Peníze, informace, technologie. To vše může venkovu prospět 
Konference Spojujeme středočeský venkov, kterou na krajském hejtmanství pořádá příští týden v úterý Regionální stálá konference Středočeského kraje ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR, je zaměřena na možnosti rozvoje venkova z různých úhlů pohledu. V úvodním bloku nebude chybět poučení o podpoře venkova jak prostřednictvím národních dotačních titulů, tak i z evropských fondů a dotací rozdělovaných krajem (přičemž právě nyní je vhodná doba pro přípravu žádostí). 
Dojde však i na další témata. Starosta obce Křižánky na Vysočině Jan Sedláček pohovoří o vzdělávání zástupců samospráv a svazků obcí; s tím, jak dosáhnout toho, aby byl svazek obcí skutečně funkční a užitečný, zase poradí předseda Regionu Dolní Berounka a karlštejnský zastupitel Vladimír Kabát. Příležitosti, které venkovu nabízí rozvoj technologií, nakonec přiblíží například ředitelka Středočeského inovačního centra Rut Bízková, místopředseda Technologické agentury ČR Martin Bunček či starosta Dolních Břežan Věslav Michalik (STAN). 

Za vedení kraje vystoupí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a její náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (oba ANO).