Ta s odkazem na dozorující žalobkyni Gabrielu Turkovou z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 uvedla, že v tomto ostře sledovaném případu, který v minulosti rozbouřil nejen středočeskou, ale i celorepublikovou politickou scénu, dospěla Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ke sdělení obvinění.

Příjezd detektivů na krajský úřad v červnu 2019 vyvolal značnou mediální pozornost. Kriminalisté z NCOZ tehdy současně navštívili i Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, která funguje jako příspěvková organizace kraje. I tam se zajímali o dokumenty spjaté s činností externích spolupracovníků.

Hrozí šestiměsíční trest

Nynější trestní stíhání jedné blíže neupřesněné osoby se podle Turkové týká přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti. V případě uznání viny soudem by mohlo být ve hře až šest měsíců odnětí svobody – přičemž lze přepokládat, že v takovém případě by trest byl vyměřen jako podmíněný, a to nejspíš ve spojitosti se zákazem činnosti. Kraj se také připojil k trestnímu řízení s uplatněním požadavku na náhradu škody.

Externisté zaměstnávaní jako takzvaní dohodáři (v rámci DPP, dohod o provedení práce, či DPČ, dohod o pracovní činnosti) spolupracovali ve sledovaném období let 2017 a 2017 s několika odbory krajského úřadu; do centra zájmu se však dostali pouze ti, kteří měli smlouvu podepsanou s kanceláří hejtmanky. Tou byla v té době Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Ta však s nimi sama dohody neuzavírala; pod dokumenty jsou podepsáni zaměstnanci krajského úřadu. Vesměs již bývalí.

Hejtmanka nabízela vysvětlení

Pozornost, debaty i emoce v souvislosti s působením řady tehdejších dohodářů vyvolával v uplynulých letech nejen fakt, že dohledávat konkrétní výstupy jejich práce v písemné podobě je velmi obtížné a zpravidla nemožné, avšak zaujaly také jejich pracovní výkazy. Figurovaly v nich i položky typu monitoring hudebních festivalů, analýza časopisů vydávaných středočeskými spolky – či třeba poskytování zpětné vazby nebo práce podle zadání hejtmanky. Rozruch vyvolávaly i částky vyplácené na odměnách.

Pokorná Jermanová vysvětlovala rozsáhlejší využívání externistů mimo jiné tím, že po volbách odešla z krajského úřadu většina dřívějších pracovníků tiskového oddělení, jejichž práci bylo třeba nahradit, kraj chystal oslavy 100. výročí vzniku samostatného československého státu, k čemuž připravil i vlastní reprezentativní knihu – a bylo také třeba zmapovat různé sféry kulturního a společenského života, aby byly k dispozici podklady pro úpravu pravidel rozdělování peněz v rámci krajských dotačních fondů.

Konkrétní jména lidí pracujících na dohody někdejší hejtmanka prozradit nechtěla (s tím, že není k dispozici jejich souhlas se zveřejněním osobních údajů, nicméně na setkání s novináři přivedla představit jednoho z nich: někdejšího volebního manažera ANO Martina Itterheima. Ten za 50 tisíc měsíčně Pokorné Jermanové radil, aby se zorientovala v odpadové problematice.

Vysvětlovala, že si především nebyla jistá poté, co tehdejší radní s kompetencí pro oblast životního prostředí Ivo Šanc (STAN) zahájil jednání se Skupinou ČEZ o budoucí spolupráci při spalování komunálního odpadu v zařízení pro jeho energetické využití u Horních Počapel na Mělnicku, zda jde o správnou cestu. Itterheim potvrdil a odůvodnil, že je to dobrá volba, projekt dostal podporu a jeho příprava se rozvíjí dodnes.

Stranická příslušnost poradce podle tehdejší hejtmanky nerozhodovala; klíčové bylo, že je oborníkem, který pracuje dobře. Známé bylo také třeba jméno někdejší ředitelky Krajského úřadu Středočeského kraje Kateřiny Černé, o níž tehdejší hejtmanka už při jejím odchodu v roce 2017 uvedla, že si cení jejích odborných kvalit a chce s ní i nadále spolupracovat na základě dohody.

Nynější údaje jsou k mání

Sporné dohody s externisty již v minulosti prověřoval odbor interního auditu krajského úřadu. Konstatoval, že smlouvy byly uzavřeny v souladu s platnými zákony a vnitřními předpisy.

Nynější hejtmanka Petra Pecková (STAN) trvá na tom, že údaje o dohodách a lidech, kteří jsou na jejich základě placeni z veřejných peněz, musí být dostupné komukoli, kdo o tyto údaje projeví zájem. Jména, náplň práce i odměny současných dohodářů jsou tak nyní zveřejněny na webu krajského úřadu.