Celkem hygienici udělili 1078 sankcí za více jak 2,5 milionu korun. Vydaných opatření bylo 280, z celkem 786 odebraných vzorků jich bylo 268 nevyhovujících. Jak uvádějí hygienici ve své zprávě, v rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v těchto oblastech: dodržování provozní hygieny (kontrola v 2292 případech, 558 krát zjištěno porušení; obecné požadavky na potravinářské prostory (2196 kontrol, 535 nedostatků), označování polotovarů a rozpracovaných pokrmů (1103 kontrol, 337 nedostatků), příjem a skladování surovin (1996 kontrol, 197 nedostatků), datum použitelnosti (2097 kontrol, 206 nedostatků).

Co se týká nápravných opatření, těch rozdali odborníci na hygienu 280. V 94 případech nařídili sanitaci provozovny, nařízení speciální ochranné deratizace či desinsekce rozdali v jedenácti případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných nařídili v 28 případech a vyřazení potravin ze stravovací služby v 68 případech. V nejzávažnějších případech hygienici okamžitě uzavřeli provozovnu (10 případů), případně pozastavili výkon činnosti (40 případů).

Na základě podnětů spotřebitelů provedli hygienici 224 kontrol, tedy 9 procent. Jak lze vyčíst ze statistiky, z 788 odebraných vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám největší podíl tvořila točená zmrzlina (49 procent), dále suroviny pro přípravu pokrmů (21 procent), a teplé pokrmy (17 procent). Hygienici také zkoumali například led, studené pokrmy a cukrářské výrobky.

Podívali se také na dodržování protikuřáckého zákona, od začátku roku provedli 1319 kontrol, v 74 případech objevili nedostatky – a ve 45 případech uložili sankce za více jak 144 tisíc korun.