Při kontrolách více než 2100 vozidel se však hlídky zaměřily i na další prohřešky – a nezjistily jich málo. Odhaleno bylo 227 přestupků. „Celkem 213 přestupců vyřídili policisté na místě příkazním řízením ve výši 73 500 korun a 14 řidičů oznámili na příslušný úřad k dalšímu projednání ve správním řízení,“ konstatovala Čermáková.

Připomněla, že nejčastějším řešeným přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidla, a to ve 37 případech; z hlediska četnosti následovalo 21 kontrolovaných „zapomnětlivců“, kteří si nevzpomněli na použití bezpečnostního pásu. Po 11 případech napočítali policisté u překročení nejvyšší dovolené rychlosti a v případě aut jedoucích po zpoplatněném úseku bez dálniční známky. Čtveřici řidičů pak chyběl doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

„Během probíhající akce policisté také vypátrali jednu hledanou osobu,“ doplnila Čermáková policejní bilanci.

Tresty za alkohol a jiné návykové látky v dopravě
* V rámci projednávání přestupku ve správním řízení:
- Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti bezprostředně po požití alkoholu nebo jiné návykové látky nebo v době, po kterou je řidič ještě ovlivněn – pokuta 2500 – 20 000 Kč; zákaz řízení na 6 měsíců – 1 rok; 7 bodů
- Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky – pokuta 25 000 – 50 000 Kč; zákaz řízení na 1 – 2 roky; 7 bodů
- Odmítnutí podrobit se vyšetření, zda řidič při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látku – pokuta 25 000 – 50 000 Kč; zákaz řízení na 1 – 2 roky
* Při projednávání trestného činu (274 trestního zákoníku – ohrožení pod vlivem návykové látky):
- Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti

Zdroj: Policie ČR