Bezúročná půjčka

Bezúročně si půjčit peníze na předfinancování evropských dotací si v příštím roce mohou malé obce v rámci fondu obnovy venkova. Peníze od kraje jim umožní stavět, i když finanční prostředky na prvotní zaplacení akce nemají – a vrátí je poté, co dotaci dostanou. „Letos se pilotním projektem stalo budování kanalizace v obci Plchov na Slánsku,“ připomněl Kovács. S tím, že od příštího roku se tahle možnost stává standardní součástí dotačního systému kraje. „Pomůže to hlavně tam, kde je starosta jako sám voják v poli, který zajišťuje úplně všechno,“ míní náměstek Kovács. Právě takovým obcím nejmenší velikosti mají krajské peníze na předfinancování otevřít dveře k evropským penězům, jejichž čerpání by bylo mimo jejich možnosti, pokud by obec zůstávala odkázána pouze na vlastní síly.

Peníze pro budoucnost

Fond včasné přípravy projektů zase umožní nachystat záměry, na jejichž uskutečnění bude možno žádat o evropské dotace v budoucnu. Třeba na budování tolik potřebných záchytných parkovišť P+R v místech, která umožňují přestup na hromadnou dopravu, na výstavbu cyklostezek – a především na opatření v rámci boje se suchem, připomněl Kovács.

Vychází z představy, že v období od roku 2021 budou k dispozici evropské peníze, ale mohla by nastat situace, že je nebude za co utratit. Žadatelé o dotace totiž musejí mít připravené projekty, což není snadný úkol. Ani laciný. Hejtmanství proto chce obce podporovat: nejen penězi z fondu včasné přípravy projektů (jež umožní třeba zaplatit analýzy, objednat studie i uhradit činnost projekčního týmu), ale také nabízí pomoc kvalifikovaných odborníků z krajského úřadu.

„Jsem pyšný na to, že to zasahuje daleko za rámec volebního období,“ řekl Kovács Deníku. Pochvaluje si, že jde o krok, který středočeským obcím umožní dosáhnout nejen na národní dotace, ale i na ty „na úrovni Bruselu“. „Už dneska tvoříme budoucnost,“ poznamenal náměstek hejtmanky.

Novinky v krajských dotacích

* Pro rok 2019 byly založeny dva nové fondy:
- Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a Národního investičního plánu (30 milionů korun) – má sloužit k zrychlení přípravy žádostí v rámci výzev Evropského sociálního fondu, čímž se zvýší šance na získání dotace;
- Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství ve výši (20 milionů korun) – je určen pro obce do dvou tisíc obyvatel, spolky a případně provozovatele vodohospodářské infrastruktury na podporu budování kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod; dále pak na výstavbu nových rybníků a malých vodních nádrží i jejich rekonstrukce.
* Středočeský Fond obnovy venkova (který se proti letošním 100 milionům korun pro rok 2019 navýší o 20 milionů korun) bude nově rozšířen o možnost návratné finanční výpomoci obcím, které realizují investice z dotací Evropské unie a s tím spojené nároky na předfinancování jsou nad jejich běžné finanční možnosti.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje