Zlepšení se snaží napomáhat kraj, a to tradiční podporou aktivit v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Pro letošek na to středočeští radní vyčlenili milion korun. Poslouží právě k financování aktivit zacílených na děti, plyne ze slov statutárního náměstka hejtmanky Martina Kupky (ODS). „Patří mezi ně pravidelná soutěž mladých cyklistů, dopravní výchova na dopravních hřištích a další vzdělávací programy určené pro žáky základních a středních škol,“ upřesnil Kupka. S dodatkem, že jde o akce, které by se po odeznění koronavirové pandemie měly opět rozběhnout.

Preventivní aktivity pro kraj zajišťuje Centrum služeb pro silniční dopravu, zapojené jako smluvní partner. Ke zvýšení bezpečnosti na silnicích se však kraj snaží přispívat i z dalších směrů: jak třeba zapojením do projektu Bezpečný Středočeský kraj, tak přímým podílem na preventivních opatřeních v silničním provozu. Ta se mimo jiné zaměřují na omezování rychlosti v rizikových úsecích; ukazuje se totiž, že právě vysoká rychlost patří k hlavním příčinám nehod s těmi nejvážnějšími následky.

„Jsme také součástí krajské komise BESIP, která se zabývá bezpečností a prevencí nehodovosti na silnicích ve spolupráci nejen s policií, ale také s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,“ konstatoval Kupka. Hledají se tak cesty, jak riziková místa na silnicích vylepšit nejen dopravně inženýrskými opatřeními, ale třeba i rozsáhlejšími úpravami.