Jejich výsledek může zcela překreslit pokrytí širokého okolí Prahy autobusy různých provozovatelů na dalších deset let – uzavřené smlouvy totiž mají mít platnost 120 měsíců.

Sníh v Praze.
Praha na svátky mění veřejnou dopravu. Střední Čechy ne tak dramaticky

V aktuální vlně, kdy se budou vyhodnocovat uchazeči zajímající se o získání zakázky v osmi oblastech, obdržel kraj celkem 51 nabídek. Pro všechny z určených oblastí neméně tři – na tomto počtu se zastavilo Stochovsko – a maximálně jich bylo devět pro Poděbradsko. Zatím po otevření obálek krajský úřad posoudil, zda jsou formálně v pořádku – a na vyhodnocování vlastního obsahu nabídek teprve dojde, řekl ve středu 21. prosince Deníku krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

Není překvapivý rozdíl omyl?

I radní připouští, že rozdíl v nabídkách pro oblast Brandýska, nápadný i laikům, je skutečně výrazný: Arriva City se zde o zakázku uchází s nabídkovou cenou 94,997 milionu korun, Okresní autobusová doprava Kolín (OAD) patřící do skupiny Z-Group Bus by se podle krajem zveřejněných přehledů spokojila s částkou 60,745 milionu. Ano, jedna společnost službu nabízí o třetinu levněji, potvrdil Borecký Deníku.

Získat vyjádření od zástupců vedení kolínské společnosti se ve středu Deníku nepodařilo. Ani k tomu, jak se může podařit zajistit službu pro cestující o desítky milionů korun ročně levněji než jsou částky propočtené jinými firmami, ani ke spekulacím, zda se třeba nejedná o omyl, jestliže naprosto shodnou částku firma uvedla také jako nabídku pro oblast Sázavska. Tam už ze srovnání s dalšími šesti konkurenty nevybočuje – nachází se uprostřed intervalu ohraničeného částkami 55,821 a 68,565 milionu korun. Což ukazuje, že i v případech, kdy rozdíl v číslech přímo nebije do očí, se nabídky konkurenčních dopravců mohou výrazně odlišovat.

Dokončení prací na provizorním podepření vybraných částí nosné konstrukce mostu na dálnici D1 přes údolí Šmejkalky ohlásilo ve středu 21. prosince Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).
Obrazem: Dálniční most Šmejkalka je zpevněný. Teď čeká na velkou opravu

Rozhodovat o vítězích tendru se bude výhradně podle ceny. To podle slov radního Boreckého umožní, aby výběrové řízení bylo co nejtransparentnější. Aby bylo jasno, stačí seřadit čísla; všechno ostatní jako podmínky provozu autobusů, technické standardy, maximální stáří autobusů, požadovaný odbavovací systém a spousta dalších detailů už bylo určeno v podmínkách výběrového řízení. S tím, že cílem je, aby všichni uchazeči o zakázku měli srovnatelné podmínky – a rozhodovala jen cena. Případná námitka, že ceny paliv a vlastně vůbec všeho jsou v dnešní době zcela nevyzpytatelné, na výběrová řízení nemá mít vliv: své nabídky firmy předkládaly v cenové hladině roku 2021. Vysoutěžené částky se pak budou násobit stanoveným indexem.

Jednotlivé nabídky účastníků zadávacího řízení nyní čeká podrobné hodnocení. Posuzovat je podle slov Boreckého bude komise složená z členů jmenovaných radami Středočeského kraje i Prahy – tady obou zadavatelů. Právě oběma radám komise hodnotitelů předloží svá doporučení na uzavření smluv s vybranými dodavateli. Na dotaz Deníku radní upřesnil, že případné nejasnosti se s předkladateli nabídek teprve budou řešit. „Je určitě pozoruhodné, jestliže se dvě předložené nabídky shodují – a budeme se doptávat,“ konstatoval.

Jestliže se už v září při vyhlašování soutěže objevily v některých obcích obavy, zda není ohrožena veřejná doprava v přípražském regionu, když by třeba některá firma záměrně podhodnotila svoji nabídku a pak by nebyla schopna dostát svým závazkům, Borecký Deníku řekl, že by nepředjímal něco, co se ještě nestalo. Krizový scénář podle jeho slov vyloučit nelze – nicméně pro takový případ smluvní mechanismus počítá s citelnými sankcemi. „Stát se ale může vždycky všechno,“ připustil – s tím, že i to je důvodem, proč komise bude u některých předkladatelů nabídek ověřovat, jestli nedošlo k omylu.

Nabídky i z Plzně nebo Budějovic

Do soutěže na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID se nezapojily jen velké firmy s celostátní působností. Účastní se i malí a střední dopravci – ať sami, nebo v rámci sdružení. Mezi účastníky jsou jak společnosti z regionu, tak i ty se vzdálenějším sídlem – třeba Autobusy Karlovy Vary, ČSAD Autobusy České Budějovice, ČSAD Jindřichův Hradec či ČSAD Plzeň.

Portál Zdopravy.cz upozornil, že poprvé se o zakázky na linkovou dopravu uchází i zájezdový dopravce Vega Tour. Připomíná dále, že v pěti z osmi soutěžených oblastí má podle porovnání Středočeským krajem zveřejněných nabídkových cen našlápnuto k vítězství Arriva coby nejlevnější. „Martin Uher míří k provozu na Štěchovicku, ICOM na Sázavsku a OAD na Brandýsku,“ připomíná server, co naznačují zveřejněné nabídky. Jak však Deníku řekl radní Borecký, jejich platnost se ještě bude ověřovat. Také mluvčí organizátora dopravy Ropid Filip Drápal zdůraznil, že nabídky teprve budou předmětem dalšího posouzení – nejsou tedy ještě vyhodnoceny.