„Nejen s ohledem na pandemii covid-19 nemocnice pořídila nový přístroj pro vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii (HFNO) a na oddělení JIP zajistila vybavení k dalšímu vylepšení monitorace kriticky nemocných,“ upozornila na vylepšení, která provázejí i další nákupy. „Nemocnice pokračuje v modernizaci JIP tak, aby intenzivní péče nadále držela krok s moderními trendy,“ pochlubila se. A zmínila i další novinku, která se týká interního oddělení. Vyměnilo se vedení.

Nový primář interny Pavel Veselý v úterý připomněl, že právě v rámci příprav na zvládání péče o pacienty s koronavirem nezůstalo jen u nákupu přístroje pro vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii. „Na oddělení JIP jsme objednali nová polohovací lůžka včetně nových antidekubitních matrací k prevenci proleženin a nové vybavení k dalšímu vylepšení invazivní hemodynamické monitorace kriticky nemocných,“ vypočetl Veselý.

Zrovna k JIP může přistupovat s letitou zkušeností. Šestnáct let totiž působil v pražské Nemocnici Na Bulovce – a z toho posledních pět let na pozici vedoucího lékaře JIP. „S jeho nástupem dochází jak k výrazné modernizaci technického vybavení, tak i k rozšiřování týmu lékařů o další zkušené odborníky – a rovněž k posílení středního zdravotnického personálu,“ ocenila Smoljaková.

Totéž potvrzuje i Veselý. „Jelikož chceme držet krok s moderními trendy v oblasti zdravotní péče, rozšiřujeme oddělení o nové přístroje, ale i o lékařské odborníky,“ konstatoval. Ujišťuje, že provoz interního oddělení sice momentálně má dostatečné personální pokrytí, avšak i tak shání dobrovolníky, kteří by mohli pomoci. „Epidemiologická situace se může změnit ze dne na den,“ vysvětlil.

Vítáni jsou podle jeho slov všichni, kteří by byli ochotni pomoci. „Ať už se jedná o jedince se zdravotnickým vzděláním, tak i bez něj – ty bychom zaškolili tak, aby případně mohli zdravotníkům pomáhat přímo v péči o pacienty na oddělení,“ primář Veselý.

Společnost s ručením omezeným PP Hospitals, která brandýskou nemocnici provozuje, se tak odlišuje třeba od velké krajské nemocnice v Kladně, kde aktuálně potřebují jen externí pomocníky se zdravotnickou odborností (byť třeba ne s dokončeným studiem). „V odběrových centrech a na odděleních, na kterých chybí zdravotnický personál, vypomáhají studenti ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno. Před týdnem nastoupili čtyři medici a další by měli přijít nyní,“ shrnula tamější situaci mluvčí Hana Plačková.

„V současné době hledáme dobrovolníky především se zdravotnickým vzděláním, popřípadě studenty zdravotnických škol. Další dobrovolníky zatím aktivně nehledáme,“ konstatovala. Zdůraznila však, že odmítnut není nikdo. Kdokoli projeví zájem, je zařazen do evidence pro případné budoucí využití podle potřeb jednotlivých oddělení. Uplatnit se pak může různě: v administrativě, údržbě, při úklidu i dalších pracích pomocného charakteru.