Jednak se z pohledu koupáníchtivých lidí pohoršilo počasí, když dosud slunečné a teplé dny vystřídalo ochlazení s deštěm, jednak budou zklamáni ti, kteří očekávali, že na samém počátku sezony budou všechna sledovaná místa hodnocena stupněm 1. Tak to sice není, nicméně platí, že kvalita vody nepředstavuje problém. Překážkou mokrých radovánek je jen počasí.

Zatím začaly odběry na významných lokalitách dané plánem v monitorovacím kalendáři, připomněl v pátek vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální příbramského územního pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Luboš Mandík, který se vyhodnocování kvality vody v celých středních Čechách věnuje už tradičně. Postupně budou v přehledu koupacích vod, který hygienici zveřejňují na svém webu khsstc.cz, přibývat další aktuální položky. „Provozovatelé malých místních koupališť začnou sledování před sezonním zprovozněním vlastních nádrží,“ vysvětlil Mandík.

Po prvním letošním zkoumání, které bylo ve středních Čechách zahájeno v pondělí 23. května (a na Pilském rybníku na Příbramsku pokračovalo ještě v úterý), hlásí, že na všech ověřených lokalitách je kvalita vody výborná – jen její teplota by mohla být příznivější. „V příbřežních částech vodních ploch se na některých místech objevilo povrchové znečištění tvořené pylem z kvetoucích stromů. Ten však poměrně rychle zmizí při dešťových přeháňkách,“ poznamenal Mandík.

Naprostá většina lokalit prověřených na místě i rozborem odebraných vzorků v laboratoři dostala při známkování jako ve škole jedničku. Stupeň 2 za mírně zhoršenou kvalitu vody patří pouze dvěma přírodním koupalištím místního významu: písníku Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku a Pilskému rybníku u Sedlce-Prčice v okrese Příbram. Je to jen vinou snížené průhlednosti – v odborné mluvě mírného zhoršení smyslově postižitelných vlastností vody. „Kvalita vody je zde poznamenána vyšším obsahem chlorofylu, souvisejícího se zvýšeným výskytem fytoplanktonu,“ vysvětlil Mandík. Zdůraznil, že pro koupající se lidi nejde o žádné zdravotní riziko.