Výsledky rozborů vzorků vody odebraných na počátku týdne ostatně nejsou překvapením. „Již při vizuálním hodnocení přímo při vlastních odběrech bylo patrné, že voda na většině lokalit má dobrou kvalitu,“ konstatoval Mandík. S tím, že laboratorní analýza to jen potvrdila.

I když se na Orlíku ve srovnání s odběry prováděnými před dvěma týdny mírně zhoršila průhlednost kvůli zvýšení obsahu chlorofylu, voda má stále dobrou kvalitu vyhovující hodnocení nejpříznivějším stupněm 1. Podstatné je, že sinice se ve fytoplanktonu zatím ve vyšších počtech nevyskytují. Také na Slapech dostaly všechny sledované lokality jedničky označující bezproblémovou vodu vhodnou ke koupání. „Podobný stav panuje i na podstatné části ostatních sledovaných lokalit,“ poznamenal Mandík.

Jako „nejproblémovější“ se aktuálně jeví písník v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Na pětibodové škále je tamější voda aktuálně hodnocena stupněm 3, a to kvůli zvýšení obsahu sinic i chlorofylu. I když trojka už znamená zhoršenou jakost vody, není důvod ke znepokojení – a zdraví lidé se nemusejí obávat jakýchkoli rizik. Obzvlášť vnímavým jedincům se však doporučuje, aby se po koupání osprchovali – a předešli tak možným zdravotním komplikacím. Mandík současně upozornil, že na koupališti v Bakově se tento stav projevuje poměrně pravidelně; prakticky rok co rok. „Oproti předchozím sezonám není situace nijak kritická,“ připomněl stálým návštěvníkům, že zatím nenastalo nic, nač by nebyli zvyklí z minulých let.

Koupaliště, která dostala dvojku kvůli zhoršené průhlednosti vody vlivem nárůstu fytoplanktonu, nejsou v této době ničím výjimečná: podle zkušeností hygieniků jde v letních měsících o poměrně běžný stav – a pokud fytoplankton neobsahuje výrazné množství sinic, je koupání naprosto bezproblémové. Aktuálně se jedná například o lokality Vyžlovka a Jureček na Praze-východ, jezero Ostrá na Nymbursku či Nový rybník v Příbrami nebo relativně nedaleký Pilský rybník v oblasti Monínce.

Mandík také připomněl, že se začátkem prázdnin už jsou v provozu prakticky všechny sledované lokality – provozovatelé otevřeli i malá koupaliště převážně místního významu, jichž je nejvíc zvláště na Příbramsku a Mladoboleslavsku. Výjimkou jsou zatím Tyršovo koupaliště v Rakovníku a Želízy na Mělnicku – i tam by se však zájemci měli dočkat už za pár dnů.