Provozovna u silnice mezi Hradišťkem I a Kolínem oznámila záměr významného zvýšení skladování a výroby asfaltových směsí a asfaltové emulze. Obec žádá své občany, aby své připomínky k tomuto záměru podávali na obecní úřad nebo posílali přímo starostovi. Termín pro vyjádření obce je totiž do soboty 6. února.

„Firma oznámila záměr trojnásobného navýšení výroby modifikovaného asfaltu a desetinásobného navýšení skladování asfaltů,“ uvedl starosta Veltrub Jiří Hůla a zdůraznil, že pod názvem modernizace a zvýšení skladovací a výrobní kapacity emulzní a modifikační stanice asfaltů se skrývá i spalovna o výkonu 1,5 megawatt s dvacetimetrovým komínem.

Obec připravuje i vlastní stanovisko k tomuto záměru, které zahrne i obavy obyvatel okolí. Stanovisko je nutno zaslat ministerstvu životního prostředí do středy 10. února.

Situace ale chtějí řešit pouze ve Veltrubech. Aktivitu v tomto směru bude podle starosty Michaela Kašpara rozhodně vyvíjet i město Kolín. „Realita je úplně jiná, než nám zástupci společnosti tvrdili na schůzce. V záměru se kapacity navyšují výrazně. Hovoří se tam i o tom, že se areál nenachází v blízkosti lesa, což je dost podivné, protože přímo s lesem hraničí, a hovoří se i o možném zvýšení emisí,“ sdělil starosta.

Doplnil, že kolínský odbor životního prostředí k tomu zpracuje stanovisko. „Rozhodně budeme celý projekt připomínkovat. Nesouhlasíme s navyšováním v této podobě, rozhodně budeme chtít, aby záměr šel do velkého posouzení vlivu na životní prostředí, spolupracujeme samozřejmě s obcí Veltruby,“ dodal kolínský starosta.

Kromě Veltrub a Kolína se zvedla vlna odporu i ze strany Spolku Kolínská 14, který podal podnět k prošetření nesrovnalostí v záměru této firmy a vyjádřil znepokojení nad jejím fungováním v těsné blízkosti kolínských Borků, tedy rekreačního místa Kolína.

Jak uvedla mluvčí společnosti Eurovia CS Iveta Štočková, záměr modernizace emulzní stanice v Kolíně není žádnou novinkou. „Tento projekt je součástí dlouhodobé strategie modernizace našich provozů, jejichž výsledkem má být další ekologizace a zvýšení bezpečnosti výroby,“ dodala s tím, že všechny parametry projektu včetně hygienických, bezpečnostních a dalších jsou součástí dokumentace, kterou společnost předkládá všem dotčeným institucím v souladu s platnými předpisy.

Společnost je podle mluvčí připravená vše představit veřejnosti. Současná pandemická situace to ale prý znesnadňuje. „Jsme připraveni seznámit s podrobnostmi a s tím, co tento projekt v praxi přinese, i místní veřejnost. V tuto chvíli, kdy jsou kvůli covid-19 platná restriktivní omezení, pouze hledáme vhodné způsoby pro informační kampaň,“ uzavřela Iveta Štočková.