Z nich podle něj nepatří do směsného odpadu zejména úsporné zářivky – a to kvůli malému množství rtuti, která by měla být odborně odebrána; zpracovat k dalšímu využití se dají i jiné druhotné suroviny. Recyklují se ale také lineární zářivky, výbojky či LED diody, připomněla Zuzana Adamcová z kolektivního systému Ekolamp. Ten celorepublikově zajišťuje zpětný odběr a zpracování osvětlovacích zařízení a dalších elektrozařízení

Sběru světelného elektroodpadu se loni nejvíce dařilo Královéhradeckém kraji a Praze, uvedl Hlaváč. „Tam se sesbíralo 125, respektive 116 gramů na jednoho obyvatele,“ připomněl. Naopak střední Čechy jsou spolu s Jihomoravským krajem na samém chvostu – s 51 gramy na obyvatele. Na adresu pomyslných vítězů Adamcová připomněla, že nejlepší výsledky ve sběru mají dlouhodobě. „Lidé i firmy jsou zde více zaměřeni na ekologii – a zároveň se v těchto krajích koncentrují firmy, velkoobchody a obchodní řetězce, které nasbírají největší objem elektroodpadu. Oproti nejslabším krajům se zde sesbírá více než dvojnásobek objemu úsporek,“ konstatovala.

Výsledky sběru úsporných zářivekZdroj: Ekolamp Střední Čechy

Celkově Češi odevzdali k recyklaci – ať už z domácností, nebo firem – 719 tun použitých úsporných zářivek a dalších světelných zdrojů obsahující odhadem 24 kilogramů toxické rtuti. „Ta by teoreticky mohla ve volné přírodě znečistit vodu v objemu dvou slapských přehrad,“ nabízí Hlaváč hypotetické propočty. I když se sběr světelného elektroodpadu dlouhodobě lepší, v nedávném průzkumu 33 procent domácností – tedy celá třetina – přiznalo, že vysloužilé světelné zdroje vyhazuje společně s dalším odpadem. Výzkumná agentura Markent se dotazovala celkem 1241 respondentů.

Odevzdat vysloužilé světelné zdroje je možné na řadě sběrných míst: ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů – v tomto případě někdy pouze při nákupu nového výrobku – a malé sběrné nádoby lze také často najít v supermarketech či nákupních centrech nebo na radnicích. S nalezením nejbližšího sběrného místa (což může být složitější třeba v okrajových částech Středočeského kraje) pomohou webové stránky společnosti Ekolamp, případně aplikace pro mobilní telefony nazvaná Kam s ní?